Συμμετοχή σε επιτροπές συνεδρίων

 
English
 1. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 46th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering (ICSE 2024). Lisbon, Portugal. Μάιος 2024.

 2. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. 21st IEEE/ACM International Conference on Mining Software Repositories (MSR 2024). Lisbon, Portugal. Μάιος 2024.

 3. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. Leading and managing in the digital era: Shaping the future of work and business education (LMDE). Athens, Greece. Ιούνιος 2023.

 4. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 45th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering (ICSE 2023). Melbourne, Australia. Μάιος 2023.

 5. Πρόεδρος της Επιτροπής Προγράμματος. 20th IEEE/ACM International Conference on Mining Software Repositories (MSR 2023), Vision and Reflection track. Melbourne, Australia. Μάιος 2023.

 6. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 20th IEEE/ACM International Conference on Mining Software Repositories (MSR 2023) — Mining Challenge Track. Melbourne, Australia. Μάιος 2023.

 7. Μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής (Steering Committee). IEEE/ACM International Conference on Mining Software Repositories (MSR). 2022–2027.

 8. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 26th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2022). Athens, Greece. Νοέμβριος 2022.

 9. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. ACM SIGPLAN conference on Systems, Programming, Languages, and Applications: Software for Humanity (SPLASH ’22), Onward! Essays track. Auckland. Δεκέμβριος 2022.

 10. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 30th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE ’22). Singapore. Νοέμβριος 2022.

 11. Μέλος του Συμβουλίου Προγράμματος. 44th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering (ICSE 2022). Pittsburgh, PA, USA. Μάιος 2022.

 12. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 31st ACM SIGSOFT International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA 2022). Online. (Originally planned for Daejeon, South Korea). Ιούλιος 2022.

 13. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 25th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2021). Volos, Greece. Νοέμβριος 2021.

 14. Μέλος της Επιτροπής Επιλογής Διακεκριμένων Εργασιών. OOPSLA: Conference on Object-Oriented Programming Systems, Languages, and Applications (OOPSLA 2021). Chicago, IL, USA. Οκτώβριος 2021.

 15. Πρόεδρος της Επιτροπής Κρίσης. OOPSLA: Conference on Object-Oriented Programming Systems, Languages, and Applications (OOPSLA 2021). Chicago, IL, USA. Οκτώβριος 2021.

 16. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. 29th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE 2021). Athens, Greece. Αύγουστος 2021.

 17. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 18th IEEE/ACM International Conference on Mining Software Repositories (MSR 2021). Madrid, Spain. Μάιος 2021.

 18. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 20th IEEE International Working Conference on Source Code Analysis and Manipulation (SCAM 2020), New Ideas and Emerging Results (NIER) track. Adelaide, Australia. Σεπτέμβριος 2020.

 19. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 28th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE ’20). Sacramento, California. Νοέμβριος 2020.

 20. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 24th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2020). Online. Νοέμβριος 2020.

 21. Πρόεδρος της Επιτροπής Προγράμματος. 17th IEEE/ACM International Conference on Mining Software Repositories (MSR 2020), Data Challenge track. Seoul, Korea. Μάιος 2020.

 22. Μέλος του Συμβουλίου Προγράμματος. 42nd IEEE/ACM International Conference on Software Engineering (ICSE 2020). Seoul, Korea. Μάιος 2020.

 23. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 24th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE 2020). Vision Papers and Emerging Results track. Trondheim, Norway. Απρίλιος 2020.

 24. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 27th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE ’19). Tallinn, Estonia. Αύγουστος 2019.

 25. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. IEEE/ACM International Conference on Software Engineering (ICSE 2019), Doctoral Symposium track. Montreal, Canada. Μάιος 2019.

 26. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. IEEE/ACM International Conference on Software Engineering (ICSE 2019), Software Engineering in Practice (SEIP) track. Montreal, Canada. Μάιος 2019.

 27. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 22nd Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2018). Athens, Greece. Νοέμβριος 2018.

 28. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. 11th Seminar on Advanced Techniques and Tools for Software Evolution (SATToSE 2018). Athens, Greece. Ιούλιος 2018.

 29. Μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής (Steering Committee). ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE). 2018–2021.

 30. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος.  34th IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME 2018), New Ideas and Emerging Results (NIER) track. Madrid, Spain. Σεπτέμβριος 2018.

 31. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 15th IEEE/ACM International Conference on Mining Software Repositories (MSR 2018). Gothenburg, Sweden. Μάιος 2018.

 32. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 14th International Conference on Open Source Software Systems (OSS 2018). Athens, Greece. Ιούνιος 2018.

 33. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. IEEE/ACM International Conference on Software Engineering (ICSE 2018), Software Engineering in Practice (SEIP) track. Gothenburg, Sweden. Μάιος 2018.

 34. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. IEEE/ACM International Conference on Software Engineering (ICSE 2018), Technical Briefings (TB) track. Gothenburg, Sweden. Μάιος 2018.

 35. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 1th International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM 2017), short-papers and posters track. Toronto, Canada. Νοέμβριος 2017.

 36. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 11th Joint Meeting of the European Software Engineering Conference and the ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE 2017). Paderborn, Germany. Σεπτέμβριος 2017.

 37. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος.  33rd IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME 2017), J1C2 track. Shanghai, China. Σεπτέμβριος 2017.

 38. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 21st Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2017). Larisa, Greece. Σεπτέμβριος 2017.

 39. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 14th IEEE/ACM International Conference on Mining Software Repositories (MSR 2017). Buenos Aires, Argentina. Μάιος 2017.

 40. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 13th International Conference on Open Source Software Systems (OSS 2017). Buenos Aires, Argentina. Μάιος 2017.

 41. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. First International Workshop on Technical Debt Analytics (TDA 2016), in conjunction with the 23rd Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC 2016). Hamilton, New Zealand. Δεκέμβριος 2016.

 42. Πρόεδρος της Επιτροπής Προγράμματος. International Symposium on the Foundations Software Engineering (FSE 2016), Demonstration Track. Seattle, WA. Νοέμβριος 2016.

 43. Μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής (Steering Committee). IEEE/ACM International Conference on Mining Software Repositories (MSR). 2016–2020.

 44. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 12th International Conference on Open Source Software Systems (OSS 2016). Gothenburg, Sweden. Μάιος 2016.

 45. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. IEEE/ACM International Conference on Software Engineering (ICSE 2016), Software Engineering in Practice (SEIP) track. Austin, Texas. Μάιος 2016.

 46. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 13th IEEE/ACM International Conference on Mining Software Repositories (MSR 2016). Austin, Texas. Μάιος 2016.

 47. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 24th IEEE International Conference on Program Comprehension, Tools Demo Track. Austin, Texas. Μάιος 2016.

 48. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 20th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2016). Patra, Greece. Νοέμβριος 2016.

 49. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 6th International e-Democracy Conference on “e-Democracy — Security, Privacy and Trust in a Digital World”. Athens, Greece. Δεκέμβριος 2015.

 50. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 19th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2015). Athens, Greece. Οκτώβριος 2015.

 51. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. IEEE/ACM International Conference on Software Engineering (ICSE 2015), Software Engineering in Practice (SEIP) track. Florence, Italy. Μάιος 2015.

 52. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 11th International Conference on Open Source Systems (OSS 2015). Florence, Italy. Μάιος 2015.

 53. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 22nd International Conference on Software Analysis, Evolution (SANER 2015) (former CSMR-WCRE). Québec, Canada. Μάρτιος 2015.

 54. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 18th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2014). Athens, Greece. Οκτώβριος 2014.

 55. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 8th ACM/IEEE International Symposium of Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM 2014), Industry Track. Torino, Italy. Σεπτέμβριος 2014.

 56. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 10th International Conference on Open Source Systems (OSS 2014). San José, Costa Rica. Μάιος 2014.

 57. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. Joint Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR) and Working Conference on Reverse Engineering (WCRE) (CSMR-WCRE), Early Research Achievements (ERA) track. Antwerb, Belgium. Φεβρουάριος 2014.

 58. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 5th International e-Democracy Conference on “e-Democracy — Security, Privacy and Trust in a Digital World”. Athens, Greece. Δεκέμβριος 2013.

 59. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 17th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2013). Thessaloniki, Greece. Σεπτέμβριος 2013.

 60. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 4th Workshop on Academic Software Development Tools and Techniques (WASDeTT 2014), collocated with ECOOP 2013. Montpelier, France. Ιούλιος 2013.

 61. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 9th International Conference on Open Source Systems (OSS 2013). Koper/Capodistria, Slovenia. Ιούνιος 2013.

 62. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 17th European Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR 2013). Genova, Italy. Μάρτιος 2013.

 63. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 6th International Workshop on Foundations and Techniques for Open Source Software Certification (OpenCert 2012). Thessaloniki, Greece. Οκτώβριος 2012.

 64. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 16th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2012). Peiraias, Greece. Οκτώβριος 2012.

 65. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 8th International Conference on Open Source Systems (OSS 2012). Hammamet, Tunisia. Σεπτέμβριος 2012.

 66. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 11th International Conference on Mobile Business (ICMB 2012). Delft, The Netherlands. Ιούνιος 2012.

 67. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. Workshop on Reusing Open-Source Software Components (ROSS) co-located with ACM SigSoft CompArch 2012. Bertinoro, Italy. Ιούνιος 2012.

 68. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 16th European Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR 2012). Szeged, Hungary. Μάρτιος 2012.

 69. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 7th International Conference on Open Source Systems (OSS 2011). Salvador, BA, Brazil. Οκτώβριος 2011.

 70. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 15th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2011). Kastoria, Greece. Σεπτέμβριος 2011.

 71. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. Programming Languages (PL) Track, 26th ACM Symposium on Applied Computing (SAC 2011). Taichung, Taiwan. Μάρτιος 2011.

 72. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 14th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2010). Tripoli, Greece. Σεπτέμβριος 2010.

 73. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 9th International Conference on Mobile Business (ICMB 2010). Athens, Greece. Ιούλιος 2010.

 74. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 6th International Conference on Open Source Systems (OSS 2010). Notre Dame, IN, USA. Μάιος–Ιούνιος 2010.

 75. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. IEEE/ACM New Ideas and Emergent Results Track (NIER), 32nd ACM/IEEE International Conference on Software Engineering (ICSE 2010). Cape Town, South Africa. Μάιος 2010.

 76. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. Programming Languages (PL) Track, 25th ACM Symposium on Applied Computing (SAC 2010). Sierre, Switzerland . Μάρτιος 2010.

 77. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 14th European Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR 2010). Madrid, Spain. Μάρτιος 2010.

 78. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 4th International Symposium on Information Security (IS ’09). Vilamoura, Algarve, Portugal. Νοέμβριος 2009.

 79. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 13th Panhellenic Conference on Informatics (PCI ’2009). Corfu, Greece. Σεπτέμβριος 2009.

 80. Πρόεδρος της Επιτροπής Προγράμματος. Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS 2009). Free, Libre and Open Source Software and use in the Mediterranean region track. Athens, Greece. Σεπτέμβριος 2009.

 81. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 23rd European Conference on Object Oriented Programming (ECOOP 2009). Genova, Italy. Ιούνιος 2009.

 82. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. IFIP WG 2.13 Conference on Free/Open Source Software (F/OSS 2009). Skovde, Sweden. Ιούνιος 2009.

 83. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. Second International Workshop on Free/Libre/Open Source Software Systems (FLOSS). ICSE 2009, Vancouver, BC, Canada. Μάιος 2009.

 84. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 2009 ACM Symposium on Applied Computing: Programming Languages (PL) Track. Honolulu, Hawaii. Μάρτιος 2009.

 85. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 4nd International Workshop on Public Data about Software Development (WoPDaSD 2009). Skovde, Sweden. Μάρτιος 2009.

 86. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 13th European Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR 2009). Kaiserslautern, Germany. Μάρτιος 2009.

 87. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 4th European Conference on Computer Network Defense (EC2ND). Dulin, Ireland. Δεκέμβριος 2008.

 88. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 3rd International Symposium on Information Security (IS’08). Monterrey, Mexico. Νοέμβριος 2008

 89. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 3nd International Annual Workshop on Digital Forensics & Incident Analysis (WDFIA 2008). Malaga, Spain. Οκτώβριος 2008.

 90. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 3nd International Workshop on Public Data about Software Development (WoPDaSD 2008). Milan, Italy. Σεπτέμβριος 2008.

 91. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. International Conference on Open Source Systems. Milan, Italy. Σεπτέμβριος 2008.

 92. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 12th Panhellenic Conference on Informatics (PCI ’2008). Samos, Greece. Αύγουστος 2008.

 93. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. AISEW 2008: Artificial Intelligence Techniques in Software Engineering Workshop, collocated with the 18th European Conference on Artificial Intelligence. Patras, Greece, 22 Ιούλιος 2008.

 94. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. International Workshop on Advanced Software Development Tools and Techniques (WASDeTT 2018), collocated with ECOOP 2008. Paphos, Cyprus. Ιούλιος 2008.

 95. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 12th European Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR 2008). Athens, Greece. Απρίλιος 2008.

 96. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 3rd European Conference on Computer Network Defense (EC2ND). ICS-FORTH, Crete, Greece. Οκτώβριος 2007.

 97. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. Second Annual Workshop on Digital Forensics & Incident Analysis. Samos, Greece. Αύγουστος 2007.

 98. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. Second International Workshop on Public Data about Software Development (WoPDaSD 2007). Limerick, Ireland.

 99. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. International Conference on Global Software Engineering (ICGSE) 2007. Munich, Germany. Αύγουστος 2007.

 100. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 11th Panhellenic Conference on Informatics (PCI ’2007). Patras, Greece. Μάιος 2007.

 101. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. Libre Software as a Matter of Research workshop, held in conjuction with FOSDEM 2007. Brussels, Belgium. Φεβρουάριος 2007.

 102. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. First International Workshop on Global Software Development for the Practitioner, GSD 2006, held in conjunction with the 28th International Conference and Software Engineering 2006. Shanghai, China. 23 Μάιος 2006.

 103. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 10th Panhellenic Conference on Informatics (PCI ’2005). Volos, Greece. Νοέμβριος 2005.

 104. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. Public Key Infrastructure: First European PKI Workshop: Research and Applications, EuroPKI 2004. Samos, Greece. Ιούνιος 2004.

 105. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. ETHICOMP-2004 — Challenges for the Citizen of the Information Society. Syros, Greece. Απρίλιος 2004.

 106. Πρόεδρος της Επιτροπής Προγράμματος. ACM Symposium on Applied Computing 2004, Track on Ubiquitous Computing Applications. Nicosia, Cyprus. Μάρτιος 14–17, 2004.

 107. Πρόεδρος της Επιτροπής Προγράμματος. CMSD-2003 — International Conference on Cross-Media Service Delivery. Santorini, Greece. Μάιος 2003.

 108. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. 18th IFIP International Information Security Conference. Athens, Greece. Μάιος 2003.

 109. Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. International Conference on Production System Design, Supply Chain Management and Logistics. Miedzyzdroje, Poland. Οκτώβριος 23–25, 2002.

Αρχική σελίδα


Creative Commons Licence