Βιβλιομετρικά δεδομένα

 
English

Η σελίδα αυτή συνοψίζει βιβλιομετρικά δεδομένα που σχετίζονται με τις δημοσιεύσεις μου. Προσοχή: ορισμένοι θεωρούν πως οι αριθμοί αυτοί έχουν εξαιρετική σημασία, ενώ άλλοι τους θεωρούν άχρηστους και παραπλανητικούς. Αποφασίστε μόνοι σας. Εγώ συλλέγω τα δεδομένα αυτά επειδή με βοηθούν να αποφασίζω τι και που να δημοσιεύω.

Περιεχόμενα

Αναλυτικά στοιχεία βασισμένα σε 3393 ετεροαναφορές.

Αναφέρουσες δημοσιεύσεις ανά τύπο

Αναφέρουσες δημοσιεύσεις ανά τύπο

Περιεχόμενα | Δημοσιεύσεις | Αρχική σελίδα

Αναφερόμενες δημοσιεύσεις ανά τύπο

Αναφερόμενες δημοσιεύσεις ανά τύπο

Περιεχόμενα | Δημοσιεύσεις | Αρχική σελίδα

Αναφέρουσες δημοσιεύσεις ανά έτος δημοσίευσης

Αναφέρουσες δημοσιεύσεις ανά έτος δημοσίευσης

Αναλυτικά στοιχεία δημοσιεύσεων ανά έτος: 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020

Περιεχόμενα | Δημοσιεύσεις | Αρχική σελίδα

Αναφερόμενες δημοσιεύσεις ανά έτος δημοσίευσης

Αναφερόμενες δημοσιεύσεις ανά έτος δημοσίευσης

Περιεχόμενα | Δημοσιεύσεις | Αρχική σελίδα

Μετρικές επιρροής

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει άρθρα, στήλες, επιστολές και βιβλιοκρισίες που έχουν αναφερθεί σε δημοσιεύσεις τρίτων ή έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά που παρακολουθούνται και απονέμονται δείκτη επιρροής (ΔΕ) από τα Journal Citation Reports του Thomson Reuters (παλαιότερα ISI) Web of Knowledge.

Για κάθε μια από τις παρακάτω δημοσιεύσεις, ο δεσμός στον τίτλο της δημοσίευσης οδηγεί σε ένα τοπικό αντίγραφο (συχνά σε μια μορφή που προηγήθηκε από τη δημοσίευση). O δεσμός DOI οδηγεί στην επίσημη σελίδα του εκδότη. Κάντε κλικ στον τίτλο μιας στήλης για να ταξινομήσετε τον πίνακα σύμφωνα με τα περιεχόμενά της.

ΔΕ:
Δείκτης επιρροής από τη βάση Thomson Reuters.
ABS:
Αξιολόγηση του περιοδικού σύμφωνα με την κατάσταση Association of Business Schools Academic Journal Quality Guide rating. (Η αξιολόγηση αυτή δεν αφορά την πληροφορική, αλλά χρησιμοποιείται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.)
Αναφορές:
Ετεροαναφορές που έχω συλλέξει από διάφορες πηγές. Ο αριθμός των αναφορών οδηγεί σε μια ιστοσελίδα που περιέχει τις αναφορές στη συγκεκριμένη δημοσίευση.

Δημοσίευση ΔΕ ABS Αναφορές
Stephanos Androutsellis-Theotokis and Diomidis Spinellis. A survey of peer-to-peer content distribution technologies. ACM Computing Surveys, 36(4):335–371, December 2004. (doi:10.1145/1041680.1041681) 6.748 791
Stefanos Georgiou, Stamatia Rizou, and Diomidis Spinellis. Software development lifecycle for energy efficiency: Techniques and tools. ACM Computing Surveys, 52(4):81:1–81:33, August 2019. (doi:10.1145/3337773) 6.748
Zoe Kotti, Rafaila Galanopoulou, and Diomidis Spinellis. Machine learning for software engineering: A tertiary study. ACM Computing Surveys, 55(12):1–39, November 2022. (doi:10.1145/3572905) 6.748
Diomidis Spinellis. The decay and failures of web references. Communications of the ACM, 46(1):71–77, January 2003. (doi:10.1145/602421.602422) 4.027 2 95
Diomidis Spinellis. Reflections on trusting trust revisited. Communications of the ACM, 46(6):112, June 2003. (doi:10.1145/777313.777347) 4.027 2 5
Diomidis Spinellis. Why computing parallels brain function. Communications of the ACM, 48(10):11, 2005. (doi:10.1145/1089107.1089119) 4.027 2
Diomidis Spinellis. Future CS course already here. Communications of the ACM, 49(8):13, 2006. (doi:10.1145/1145287.1145299) 4.027 2 2
Diomidis Spinellis and Panagiotis Louridas. The collaborative organization of knowledge. Communications of the ACM, 51(8):68–73, August 2008. (doi:10.1145/1378704.1378720) 4.027 2 44
Diomidis Spinellis. Modern debugging: The art of finding a needle in a haystack. Communications of the ACM, 61(11):124–134, October 2018. (doi:10.1145/3186278) 4.027 2
Diomidis Spinellis. Why computing students should contribute to open source software projects. Communications of the ACM, 64(7):36–38, July 2021. (doi:10.1145/3437254) 4.027 2
Stefanos Gritzalis, Diomidis Spinellis, and Panagiotis Georgiadis. Security protocols over open networks and distributed systems: Formal methods for their analysis, design, and verification. Computer Communications, 22(8):695–707, May 1999. (doi:10.1016/S0140-3664(99)00030-4) 3.338 81
John Iliadis, Stefanos Gritzalis, Diomidis Spinellis, Danny de Cock, Bart Preneel, and Dimitris Gritzalis. Towards a framework for evaluating certificate status information mechanisms. Computer Communications, 26(16):1839–1850, October 2003. (doi:10.1016/S0140-3664(03)00079-3) 3.338 19
Georgios Gousios and Diomidis Spinellis. Conducting quantitative software engineering studies with Alitheia Core. Empirical Software Engineering, 19(4):885–925, August 2014. (doi:10.1007/s10664-013-9242-3) 3.275
Maria Kechagia, Dimitris Mitropoulos, and Diomidis Spinellis. Charting the API minefield using software telemetry data. Empirical Software Engineering, 20:1785–1830, December 2015. (doi:10.1007/s10664-014-9343-7) 3.275 2
Diomidis Spinellis. A repository of Unix History and evolution. Empirical Software Engineering, 22(3):1372–1404, 2017. (doi:10.1007/s10664-016-9445-5) 3.275
Zoe Kotti, Konstantinos Kravvaritis, Konstantina Dritsa, and Diomidis Spinellis. Standing on shoulders or feet? An extended study on the usage of the MSR data papers. Empirical Software Engineering, 25(5):3288–3322, September 2020. (doi:10.1007/s10664-020-09834-7) 3.275
Tushar Sharma, Paramvir Singh, and Diomidis Spinellis. An empirical investigation on the relationship between design and architecture smells. Empirical Software Engineering, 25:4020–4078, September 2020. (doi:10.1007/s10664-020-09847-2) 3.275
Diomidis Spinellis. Global analysis and transformations in preprocessed languages. IEEE Transactions on Software Engineering, 29(11):1019–1030, November 2003. (doi:10.1109/TSE.2003.1245303) 3.272 27
Diomidis Spinellis and Paris Avgeriou. Evolution of the Unix system architecture: An exploratory case study. IEEE Transactions on Software Engineering, 47:1134–1163, June 2021. (doi:10.1109/TSE.2019.2892149) 3.272
Zoe Kotti, Georgios Gousios, and Diomidis Spinellis. Impact of software engineering research in practice: A patent and author survey analysis. IEEE Transactions on Software Engineering, 49(4):2020–2038, April 2023. (doi:10.1109/TSE.2022.3208210) 3.272
Diomidis Spinellis. Position-annotated photographs: A geotemporal web. IEEE Pervasive Computing, 2(2):72–79, April-June 2003. (doi:10.1109/MPRV.2003.1203756) 3.250 25
Sokratis Katsikas, Diomidis Spinellis, John Iliadis, and Bernd Blobel. Using trusted third parties for secure telemedical applications over the WWW: The EUROMED-ETS approach. International Journal of Medical Informatics, 49(1):59–68, March 1998. (doi:10.1016/S1386-5056(98)00011-2) 3.210 7
Stefanos Gritzalis, George Aggelis, and Diomidis Spinellis. Architectures for secure portable executable content. Internet Research, 9(1):16–24, 1999. (doi:10.1108/10662249910251273) 2.931 2 5
Diomidis Spinellis and Marios Fragkoulis. Extending Unix pipelines to DAGs. IEEE Transactions on Computers, 66(9):1547–1561, September 2017. (doi:10.1109/TC.2017.2695447) 2.916
Makrina Viola Kosti, Kostas Georgiadis, Dimitrios A. Adamos, Nikos Laskaris, Diomidis Spinellis, and Lefteris Angelis. Towards an affordable brain computer interface for the assessment of programmers' mental workload. International Journal of Human-Computer Studies, 115:52–66, 2018. (doi:10.1016/j.ijhcs.2018.03.002) 2.863 3
Diomidis Spinellis, Stefanos Gritzalis, John Iliadis, Dimitris Gritzalis, and Sokratis Katsikas. Trusted third party services for deploying secure telemedical applications over the WWW. Computers and Security, 18(7):627–639, 1999. (doi:10.1016/S0167-4048(99)82041-0) 2.849 20
Dimitris Mitropoulos and Diomidis Spinellis. SDriver: Location-specific signatures prevent SQL injection attacks. Computers and Security, 28:121–129, May 2009. (doi:10.1016/j.cose.2008.09.005) 2.849 11
Diomidis Spinellis and Panos Louridas. The carbon footprint of conference papers. PLoS ONE, 8(6):e66508, May 2013. (doi:10.1371/journal.pone.0066508) 2.806 5
Diomidis Spinellis. Open reproducible scientometric research with Alexandria3k. PLoS ONE, 18(11):e0294946, November 2023. (doi:10.1371/journal.pone.0294946) 2.806
Diomidis Spinellis and Konstantinos Raptis. Component mining: A process and its pattern language. Information and Software Technology, 42(9):609–617, June 2000. (doi:10.1016/S0950-5849(00)00105-1) 2.694 17
Diomidis Spinellis. Reliable identification of bounded-length viruses is NP-complete. IEEE Transactions on Information Theory, 49(1):280–284, January 2003. (doi:10.1109/TIT.2002.806137) 2.679 63
Vasileios Vlachos, Stefanos Androutsellis-Theotokis, and Diomidis Spinellis. Security applications of peer-to-peer networks. Computer Networks, 45(2):195–205, June 2004. (doi:10.1016/j.comnet.2004.01.002) 2.516 29
Panagiotis Louridas, Diomidis Spinellis, and Vasileios Vlachos. Power laws in software. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 18(1):1–26, September 2008. Article 2. (doi:10.1145/1391984.1391986) 2.516 91
Stephanos Androutsellis-Theotokis, Diomidis Spinellis, Panos Louridas, and Kostas Stroggylos. A market-based approach to managing the risk of peer-to-peer transactions. Computer Networks, 54(5):675–688, April 2010. (doi:10.1016/j.comnet.2009.10.005) 2.516
Diomidis Spinellis. Notable design patterns for domain specific languages. Journal of Systems and Software, 56(1):91–99, February 2001. (doi:10.1016/S0164-1212(00)00089-3) 2.444 2 126
Diomidis Spinellis and Panagiotis Louridas. A framework for the static verification of API calls. Journal of Systems and Software, 80(7):1156–1168, July 2007. (doi:10.1016/j.jss.2006.09.040) 2.444 2 8
Tushar Sharma and Diomidis Spinellis. A survey on software smells. Journal of Systems and Software, 138:158–173, April 2018. (doi:10.1016/j.jss.2017.12.034) 2.444 2
Maria Kechagia, Marios Fragkoulis, Panos Louridas, and Diomidis Spinellis. The exception handling riddle: An empirical study on the Android API. Journal of Systems and Software, 142:248–270, August 2018. (doi:10.1016/j.jss.2018.04.034) 2.444 2
Stefanos Georgiou and Diomidis Spinellis. Energy-delay investigation of remote inter-process communication technologies. Journal of Systems and Software, 162:110506, April 2020. (doi:10.1016/j.jss.2019.110506) 2.444 2
Tushar Sharma, Vasiliki Efstathiou, Panos Louridas, and Diomidis Spinellis. Code smell detection by deep direct-learning and transfer-learning. Journal of Systems and Software, 176:110936, June 2021. (doi:10.1016/j.jss.2021.110936) 2.444 2
Diomidis Spinellis. Palmtop programmable appliance controls. Personal Technologies (Personal and Ubiquitous Computing), 2(1):11–17, March 1998. (doi:10.1007/BF01581842) 2.395 2
Diomidis Spinellis. The information furnace: Consolidated home control. Personal and Ubiquitous Computing, 7(1):53–69, 2003. (doi:10.1007/s00779-002-0213-8) 2.395 31
Christos D. Tarantilis, Diomidis Spinellis, and Michel Gendreau. Advanced heuristics in transportation and logistics. IEEE Intelligent Systems, 20(4):16–18, July 2005. Guest Editors' Introduction. (doi:10.1109/MIS.2005.71) 2.374 5
Diomidis Spinellis, Chrissoleon Papadopoulos, and Jim MacGregor Smith. Large production line optimization using simulated annealing. International Journal of Production Research, 38(3):509–541, February 2000. (doi:10.1080/002075400189284) 2.325 3 47
Diomidis Spinellis. The computer's new clothes. IEEE Software, 15(6):14–17, November 1998. (doi:10.1109/MS.1998.10039) 2.190 1
Diomidis Spinellis. Decrypting the past and exploring the future. IEEE Software, 16(4):114–115, July 1999. Book Review: Decrypted Secrets: Methods and Maxims of Cryptology. 2.190
Diomidis Spinellis. Taking common sense to the extreme. IEEE Software, 17(4):113–114, July 2000. Book Review: eXtreme Programming Explained: Embrace Change. 2.190
Diomidis Spinellis. Practical testing advice. IEEE Software, 18(3):104–105, May 2001. Book Review: Testing Computer Software. (doi:10.1109/MS.2001.922737) 2.190
Diomidis Spinellis. Practical programming advice. IEEE Software, 17(6):104–105, November 2000. Book Review: The Pragmatic Programmer. (doi:10.1109/MS.2000.895178) 2.190
Diomidis Spinellis. A gentle introduction to embedded systems. IEEE Software, 19(1):101–102, January 2002. Book Review: Microcontroller Projects with Basic Stamps. (doi:10.1109/MS.2002.976950) 2.190
Diomidis Spinellis. On the declarative specification of models. IEEE Software, 20(2):94–96, March 2003. (doi:10.1109/MS.2003.1184181) 2.190 17
Diomidis Spinellis and Clemens Szyperski. How is open source affecting software development?. IEEE Software, 21(1):28–33, January 2004. Guest Editors' Introduction: Developing with Open Source Software. (doi:10.1109/MS.2004.1259204) 2.190 82
Diomidis Spinellis. Clichés can be both tiring and helpful. IEEE Software, 21(3):105, May 2004. Book Review: More Secrets of Consulting: The Consultant's Tool Kit. 2.190
Diomidis Spinellis. The tools at hand. IEEE Software, 22(1):10–13, January 2005. (doi:10.1109/MS.2005.23) 2.190 3
Diomidis Spinellis. Dear editor. IEEE Software, 22(2):14–15, March 2005. (doi:10.1109/MS.2005.36) 2.190 1
Diomidis Spinellis. Coding for numbers. IEEE Software, 22(1):95–96, January 2005. Book Review: Numerical Recipes in C++: The Art of Scientific Computing, 2nd edition. (doi:10.1109/MS.2005.4) 2.190 1
Diomidis Spinellis. Java makes scripting languages irrelevant?. IEEE Software, 22(3):70–71, May 2005. (doi:10.1109/MS.2005.67) 2.190 6
Diomidis Spinellis. Tool writing: A forgotten art?. IEEE Software, 22(4):9–11, July 2005. (doi:10.1109/MS.2005.111) 2.190 27
Diomidis Spinellis. Software engineering glossary, version control, part I. IEEE Software, 22(5):107, September 2005. (doi:10.1109/MS.2005.141) 2.190
Diomidis Spinellis. Version control systems. IEEE Software, 22(5):108–109, September 2005. (doi:10.1109/MS.2005.140) 2.190 9
Diomidis Spinellis. Software engineering glossary, version control, part 2. IEEE Software, 22(6):c2–c3, November 2005. (doi:10.1109/MS.2005.169) 2.190
Diomidis Spinellis. Working with Unix tools. IEEE Software, 22(6):9–11, November 2005. (doi:10.1109/MS.2005.170) 2.190 1
Diomidis Spinellis. Project asset portability. IEEE Software, 23(1):100–101, January 2006. (doi:10.1109/MS.2006.28) 2.190
Diomidis Spinellis. Bug busters. IEEE Software, 23(2):92–93, March 2006. (doi:10.1109/MS.2006.40) 2.190 2
Diomidis Spinellis. Debuggers and logging frameworks. IEEE Software, 23(3):98–99, May 2006. (doi:10.1109/MS.2006.70) 2.190 3
Diomidis Spinellis. Choosing a programming language. IEEE Software, 23(4):62–63, July 2006. (doi:10.1109/MS.2006.97) 2.190 2
Diomidis Spinellis. Open source and professional advancement. IEEE Software, 23(5):70–71, September 2006. (doi:10.1109/MS.2006.136) 2.190 5
Diomidis Spinellis. Cracking software reuse. IEEE Software, 24(1):12–13, January 2007. (doi:10.1109/MS.2007.9) 2.190 3
Diomidis Spinellis. I spy. IEEE Software, 24(2):16–17, March 2007. (doi:10.1109/MS.2007.43) 2.190
Diomidis Spinellis. Silver bullets and other mysteries. IEEE Software, 24(3):22–23, May 2007. (doi:10.1109/MS.2007.88) 2.190 2
Diomidis Spinellis. The tools we use. IEEE Software, 24(4):20–21, July 2007. (doi:10.1109/MS.2007.121) 2.190
Diomidis Spinellis. Abstraction and variation. IEEE Software, 24(5):24–25, September 2007. (doi:10.1109/MS.2007.127) 2.190
Diomidis Spinellis. On paper. IEEE Software, 24(6):24–25, November 2007. (doi:10.1109/MS.2007.173) 2.190
Diomidis Spinellis. Rational metaprogramming. IEEE Software, 25(1):78–79, January 2008. (doi:10.1109/MS.2008.15) 2.190 9
Diomidis Spinellis. Software engineering for the rest of us. IEEE Software, 24(4):107, July 2007. Book Review: Code Craft: The Practice of Writing Excellent Code. 2.190 1
Diomidis Spinellis. Using and abusing XML. IEEE Software, 25(2):88–89, March 2008. (doi:10.1109/MS.2008.55) 2.190 2
Diomidis Spinellis. Software builders. IEEE Software, 25(3):22–23, May 2008. (doi:10.1109/MS.2008.74) 2.190 2
Diomidis Spinellis. The way we program. IEEE Software, 25(4):89–91, July 2008. (doi:10.1109/MS.2008.101) 2.190 4
Simon Helsen, Arthur Ryman, and Diomidis Spinellis. Where's my jetpack?. IEEE Software, 25(5):18–21, September 2008. Guest Editors' Introduction: Software Development Tools. (doi:10.1109/MS.2008.138) 2.190 5
Diomidis Spinellis. Start with the most difficult part. IEEE Software, 26(2):70–71, March 2009. (doi:10.1109/MS.2009.49) 2.190 1
Diomidis Spinellis. Drawing tools. IEEE Software, 26(3):12–13, May 2009. (doi:10.1109/MS.2009.63) 2.190 3
Jonathan Sprinkle, Marjan Mernik, Juha-Pekka Tolvanen, and Diomidis Spinellis. What kinds of nails need a domain-specific hammer?. IEEE Software, 26(4):15–18, July 2009. Guest Editors' Introduction: Domain Specific Modelling. (doi:10.1109/MS.2009.92) 2.190 64
Diomidis Spinellis. Job security. IEEE Software, 26(5):14–15, September 2009. (doi:10.1109/MS.2009.131) 2.190
Diomidis Spinellis. Basic etiquette of technical communication. IEEE Software, 26(5):14–15, November 2009. (doi:10.1109/MS.2009.170) 2.190
Diomidis Spinellis. Software tracks. IEEE Software, 27(2):10–11, March 2010. (doi:10.1109/MS.2010.56) 2.190 3
Diomidis Spinellis. Code documentation. IEEE Software, 27(4):18–19, July 2010. (doi:10.1109/MS.2010.95) 2.190 8
Diomidis Spinellis. UML everywhere. IEEE Software, 27(5):90–91, September 2010. (doi:10.1109/MS.2010.131) 2.190 3
Diomidis Spinellis. Farewell to disks. IEEE Software, 27(6):82–83, November 2010. (doi:10.1109/MS.2010.140) 2.190
Diomidis Spinellis. elyts edoc. IEEE Software, 28(2):104–103, March 2011. (doi:10.1109/MS.2011.31) 2.190 1
Diomidis Spinellis. Choosing and using open source components. IEEE Software, 28(3):96, 95, May 2011. (doi:10.1109/MS.2011.54) 2.190 2
Diomidis Spinellis. Agility drivers. IEEE Software, 28(4):96, 95, July 2011. (doi:10.1109/MS.2011.72) 2.190 2
Diomidis Spinellis. Faking it. IEEE Software, 28(5):96, 95, September 2011. (doi:10.1109/MS.2011.95) 2.190
Diomidis Spinellis and Henry Spencer. Lessons from space. IEEE Software, 28(6):26–28, November 2011. (doi:10.1109/MS.2011.143) 2.190
Diomidis Spinellis. Refactoring on the cheap. IEEE Software, 29(1):96–95, January 2012. (doi:10.1109/MS.2012.14) 2.190
Diomidis Spinellis. Package management systems. IEEE Software, 29(2):84–86, March 2012. (doi:10.1109/MS.2012.38) 2.190 4
Diomidis Spinellis. Git. IEEE Software, 29(3):100–101, May 2012. (doi:10.1109/MS.2012.61) 2.190 4
Diomidis Spinellis. Don't install software by hand. IEEE Software, 29(4):86–87, July 2012. (doi:10.1109/MS.2012.85) 2.190 18
Diomidis Spinellis. Virtualize me. IEEE Software, 29(5):91–93, September 2012. (doi:10.1109/MS.2012.125) 2.190 1
Diomidis Spinellis. APIs, libraries, and code. IEEE Software, 29(6):85–86, November 2012. (doi:10.1109/MS.2012.151) 2.190
Diomidis Spinellis. The importance of being declarative. IEEE Software, 30(1):90–91, January 2013. (doi:10.1109/MS.2013.18) 2.190 1
Diomidis Spinellis. Systems software. IEEE Software, 30(3):18–19, May 2013. (doi:10.1109/MS.2013.61) 2.190
Diomidis Spinellis. Portability: Goodies vs. the hair shirt. IEEE Software, 30(4):22–23, July 2013. (doi:10.1109/MS.2013.82) 2.190
Diomidis Spinellis. Differential debugging. IEEE Software, 30(5):19–21, September 2013. (doi:10.1109/MS.2013.103) 2.190 1
Diomidis Spinellis. The frictionless development environment scorecard. IEEE Software, 30(6):30–32, November 2013. (doi:10.1109/MS.2013.134) 2.190
Diomidis Spinellis. Bespoke infrastructures. IEEE Software, 31(1):23–25, January 2014. Also republished in Computing Edge, 1(4):15–17, April 2015. (doi:10.1109/MS.2014.2) 2.190 3
Diomidis Spinellis. Developing in the cloud. IEEE Software, 31(2):41–43, March 2014. (doi:10.1109/MS.2014.33) 2.190
Diomidis Spinellis. Service orchestration with Rundeck. IEEE Software, 31(4):16–18, July 2014. (doi:10.1109/MS.2014.92) 2.190 1
Diomidis Spinellis. First, do no harm. IEEE Software, 31(5):12–14, September 2014. (doi:10.1109/MS.2014.112) 2.190
Diomidis Spinellis and Stephanos Androutsellis-Theotokis. Software development tooling: Information, opinion, guidelines, and tools. IEEE Software, 31(6):21–23, November 2014. (doi:10.1109/MS.2014.146) 2.190 1
Diomidis Spinellis. Fewer dead trees, more engagement. IEEE Software, 32(1):4–6, January 2015. (doi:10.1109/MS.2015.5) 2.190
Diomidis Spinellis. The strategic importance of release engineering. IEEE Software, 32(2):3–5, March 2015. (doi:10.1109/MS.2015.54) 2.190
Diomidis Spinellis. Recruiting a star team. IEEE Software, 32(3):3–5, May 2015. (doi:10.1109/MS.2015.68) 2.190
Diomidis Spinellis. Introductions. IEEE Software, 32(4):3–5, July 2015. (doi:10.1109/MS.2015.101) 2.190
Diomidis Spinellis. Architecture from a developer's perspective. IEEE Software, 32(5):4–7, September 2015. Also republished in Computing Edge, 2(2):46–49, February 2016. (doi:10.1109/MS.2015.110) 2.190
Diomidis Spinellis. Extending our field's reach. IEEE Software, 32(6):4–06, November 2015. Also republished in Computing Edge, 1(12):38–40, December 2015. (doi:10.1109/MS.2015.138) 2.190
Diomidis Spinellis. Developer, debug thyself. IEEE Software, 33(1):3–5, January 2016. Also republished in Computing Edge, 2(3):39–41, March 2016. (doi:10.1109/MS.2016.5) 2.190 1
Diomidis Spinellis. Serving professionals. IEEE Software, 33(2):4–6, March 2016. (doi:10.1109/MS.2016.39) 2.190
Diomidis Spinellis. Being a DevOps developer. IEEE Software, 33(3):4–5, May 2016. Also republished in Computing Edge, 2(7):28–29, July 2016. (doi:10.1109/MS.2016.76) 2.190 1
Diomidis Spinellis. Managing a software business. IEEE Software, 33(5):4–7, September 2016. (doi:10.1109/MS.2016.111) 2.190
Diomidis Spinellis. Reflecting on quality. IEEE Software, 33(4):4–5, July 2016. Also republished in Computing Edge, 2(11):48–49, November 2016. (doi:10.1109/MS.2016.90) 2.190
Diomidis Spinellis. The changing role of the software architect. IEEE Software, 33(6):4–6, November 2016. (doi:10.1109/MS.2016.133) 2.190
Diomidis Spinellis. Software-engineering the internet of things. IEEE Software, 34(1):4–6, January 2017. (doi:10.1109/MS.2017.15) 2.190
Diomidis Spinellis. The social responsibility of software development. IEEE Software, 34(2):4–6, March 2017. Also republished in Computing Edge, 3(5):36–38, May 2017. (doi:10.1109/MS.2017.48) 2.190
Diomidis Spinellis. How abundance changes software engineering. IEEE Software, 34(3):4–7, May 2017. Also republished in Computing Edge, 3(8):46–49, August 2017. (doi:10.1109/MS.2017.80) 2.190
Diomidis Spinellis. Software reliability redux. IEEE Software, 34(4):4–7, July 2017. Also republished in Computing Edge, 3(12):20–23, December 2017. (doi:10.1109/MS.2017.98) 2.190
Diomidis Spinellis. State-of-the-art software testing. IEEE Software, 34(5):4–6, September 2017. (doi:10.1109/MS.2017.3571564) 2.190
Diomidis Spinellis. The elusiveness of smart healthcare. IEEE Software, 34(6):4–6, November 2017. (doi:10.1109/MS.2017.4121206) 2.190
Diomidis Spinellis. Under the covers of IEEE software. IEEE Software, 35(1):4–7, January 2018. (doi:10.1109/MS.2017.4541035) 2.190
Diomidis Spinellis. The challenges and practices of release engineering. IEEE Software, 35(2):4–7, March 2018. (doi:10.1109/MS.2018.1661312) 2.190
Diomidis Spinellis. Self-evolving software architectures. IEEE Software, 35(3):4–7, May 2018. (doi:10.1109/MS.2018.2141027) 2.190
Diomidis Spinellis. Being a software developer. IEEE Software, 35(4):4–7, July 2018. (doi:10.1109/MS.2018.2801555) 2.190
Diomidis Spinellis. The success of a heavenly marriage. IEEE Software, 35(5):3–6, September 2018. (doi:10.1109/MS.2018.3571251) 2.190
Diomidis Spinellis. The editor's retrospective. IEEE Software, 35(6):4–7, November 2018. (doi:10.1109/MS.2018.4321238) 2.190
Diomidis Spinellis. Commands as AI conversations. IEEE Software, 40(6):22–26, November 2023. (doi:10.1109/MS.2023.3307170) 2.190
Diomidis Spinellis. Unit tests for SQL. IEEE Software, 41(1):22–26, January 2024. (doi:10.1109/MS.2023.3328788) 2.190
Dimitris Mitropoulos and Diomidis Spinellis. Fatal injection: A survey of modern code injection attack countermeasures. PeerJ Computer Science, 3:e136, November 2017. (doi:10.7717/peerj-cs.136) 2.177
Diomidis Spinellis. Reflection as a mechanism for software integrity verification. ACM Transactions on Information and System Security, 3(1):51–62, February 2000. (doi:10.1145/353323.353383) 2.103 29
Vassilis Prevelakis and Diomidis Spinellis. The Athens affair. IEEE Spectrum, 44(7):26–33, July 2007. (doi:10.1109/MSPEC.2007.376605) 1.873 53
Diomidis Spinellis. A DIY Lego controller: A low-cost way to program Lego machines. IEEE Spectrum, 53(11):21–22, November 2016. (doi:10.1109/MSPEC.2016.7607018) 1.873
Diomidis Spinellis. Explore, excogitate, exploit: Component mining. IEEE Computer, 32(9):114–116, September 1999. (doi:10.1109/2.789756) 1.755 6
Diomidis Spinellis. Fear of coding, and how to reduce it. IEEE Computer, 34(8):98–100, August 2001. (doi:10.1109/MC.2001.940018) 1.755 2
Diomidis Spinellis. The Antikythera mechanism: A computer science perspective. IEEE Computer, 41(5):22–27, May 2008. (doi:10.1109/MC.2008.166) 1.755 2
Diomidis Spinellis. How to select open source components. IEEE Computer, 42(12):103–106, December 2019. Also republished in Computing Edge, 6(4):15–19, April 2020. (doi:10.1109/MC.2019.2940809) 1.755
Diomidis Spinellis and Chrissoleon T. Papadopoulos. A simulated annealing approach for buffer allocation in reliable production lines. Annals of Operations Research, 93:373–384, 2000. (doi:10.1023/A:1018984125703) 1.709 3 58
Diomidis Spinellis. A critique of the Windows application programming interface. Computer Standards & Interfaces, 20(1):1–8, November 1998. (doi:10.1016/S0920-5489(98)00012-9) 1.633 12
Konstantinos Raptis, Diomidis Spinellis, and Sokratis Katsikas. Multi-technology distributed objects and their integration. Computer Standards & Interfaces, 23:157–168, July 2001. (doi:10.1016/S0920-5489(01)00070-8) 1.633 10
Dimitrios Lekkas and Diomidis Spinellis. Implementing regular cash with blind fixed-value electronic coins. Computer Standards & Interfaces, 29(3):277–288, March 2007. (doi:10.1016/j.csi.2006.01.005) 1.633 5
Vassilios Karakoidas, Dimitris Mitropoulos, Panagiotis Louridas, and Diomidis Spinellis. A type-safe embedding of SQL into Java using the extensible compiler framework J%. Computer Languages, Systems & Structures, 41:1–20, April 2015. (doi:10.1016/j.cl.2015.01.001) 1.615 2
Diomidis Spinellis. Unix tools as visual programming components in a GUI-builder environment. Software: Practice and Experience, 32(1):57–71, January 2002. (doi:10.1002/spe.428) 1.609 14
Vassilios Karakoidas and Diomidis Spinellis. FIRE/J — optimizing regular expression searches with generative programming. Software: Practice and Experience, 38(6):557–573, May 2008. (doi:10.1002/spe.841) 1.609 2
Diomidis Spinellis. User-level operating system transactions. Software: Practice and Experience, 39(14):1215–1233, September 2009. (doi:10.1002/spe.935) 1.609
Marios Fragkoulis, Diomidis Spinellis, and Panos Louridas. An interactive SQL relational interface for querying main-memory data structures. Computing, 97:1141–1164, December 2015. (doi:10.1007/s00607-015-0452-y) 1.589
Euripides Loukis, Diomidis Spinellis, and Anastasios Katsigiannis. Barriers to the adoption of B2B e-marketplaces by large enterprises: Lessons learned from the Hellenic Aerospace Industry. Information Systems Management, 28(2):130–146, 2011. (doi:10.1080/10580530.2011.562129) 1.298 2 19
Konstantinos Chorianopoulos and Diomidis Spinellis. User interface evaluation of interactive TV: A media studies perspective. Universal Access in the Information Society, 5(2):209–218, August 2006. (doi:10.1007/s10209-006-0032-1) 1.219 29
Konstantinos Chorianopoulos and Diomidis Spinellis. User interface development for interactive television: Extending a commercial DTV platform to the virtual channel API. Computers & Graphics, 28(2):157–166, April 2004. (doi:10.1016/j.cag.2003.12.004) 1.176 7
Diomidis Spinellis. CScout: A refactoring browser for C. Science of Computer Programming, 75(4):216–231, April 2010. (doi:10.1016/j.scico.2009.09.003) 1.064 8
Stefanos Gritzalis and Diomidis Spinellis. The cascade vulnerability problem: The detection problem and a simulated annealing approach for its correction. Microprocessors and Microsystems, 21(10):621–628, April 1998. (doi:10.1016/S0141-9331(98)00064-7) 1.025 11
Konstantina Dritsa, Dimitris Mitropoulos, and Diomidis Spinellis. Aspects of the history of computing in modern Greece. Annals of the History of Computing, 40(1):47–60, January 2018. (doi:10.1109/MAHC.2018.012171267) 0.933
Diomidis Spinellis. Index-based persistent document identifiers. Information Retrieval, 8(1):5–24, January 2005. (doi:10.1023/B:INRT.0000048494.05013.6a) 0.791 2
Marios Fragkoulis, Diomidis Spinellis, and Panos Louridas. Live interactive queries to a software application's memory profile. IET Software, 13(4):241–248, 2019. (doi:10.1049/iet-sen.2018.5114) 0.733
George M. Giaglis and Diomidis Spinellis. Division of effort, productivity, quality, and relationships in FLOSS virtual teams: Evidence from the FreeBSD project. Journal of Universal Computer Science, 18(19):2625–2645, November 2012. (doi:10.3217/jucs-018-19-2625) 0.696 2
Diomidis Spinellis, Panagiotis Zaharias, and Adam Vrechopoulos. Coping with plagiarism and grading load: Randomized programming assignments and reflective grading. Computer Applications in Engineering Education, 15(2):113–123, 2007. (doi:10.1002/cae.20096) 0.694 6
Simon Frankau, Diomidis Spinellis, Nick Nassuphis, and Christoph Burgard. Commercial uses: Going functional on exotic trades. Journal of Functional Programming, 19(1):27–45, January 2009. (doi:10.1017/S0956796808007016) 0.677 2
Diomidis Spinellis. Type-safe linkage for variables and functions. ACM SIGPLAN Notices, 26(8):74–79, August 1991. (doi:10.1145/122598.122605) 0.335
Diomidis Spinellis. Book review: High speed Windows applications: Multitasking design methods. ACM SIGPLAN Notices, 30(7):4, July 1995. (doi:10.1145/208639.609061) 0.335
Diomidis Spinellis. Declarative peephole optimization using string pattern matching. ACM SIGPLAN Notices, 34(2):47–51, February 1999. (doi:10.1145/307903.307921) 0.335 5
Diomidis Spinellis. A modest proposal for curing the public field phobia. ACM SIGPLAN Notices, 37(4):54–56, April 2002. (doi:10.1145/510857.510868) 0.335 1
Diomidis Spinellis. Code Reading: The Open Source Perspective. Addison-Wesley, Boston, MA, 2003. 46
Diomidis Spinellis, editor. Cross-Media Service Delivery, volume 740 of The Kluwer international series in engineering and computer science. Kluwer Academic Publishers, Boston, MA, 2003. 1
Diomidis Spinellis. Code Quality: The Open Source Perspective. Addison-Wesley, Boston, MA, 2006. 52
Diomidis Spinellis. Implementing Haskell: Language implementation as a tool building exercise. Structured Programming (Software Concepts and Tools), 14:37–48, 1993. 3
Diomidis Spinellis. Checking C declarations at link time. The Journal of C Language Translation, 4(3):238–249, March 1993. 1
Diomidis Spinellis, Sophia Drossopoulou, and Susan Eisenbach. Language and architecture paradigms as object classes: A unified approach towards multiparadigm programming. In Jürg Gutknecht, editor, Programming Languages and System Architectures International Conference, pages 191–207, Berlin, March 1994. Springer-Verlag. Lecture Notes in Computer Science 782. (doi:10.1007/3-540-57840-4_32) 4
Diomidis Spinellis. Programming Paradigms as Object Classes: A Structuring Mechanism for Multiparadigm Programming. PhD thesis, Imperial College, London, UK, February 1994. (doi:10.12681/eadd/51339) 6
Diomidis Spinellis, Sophia Drossopoulou, and Susan Eisenbach. Object-oriented technology in multiparadigm language implementation. Journal of Object-Oriented Programming, 8(1):33–38, March 1995. 2
Diomidis Spinellis. Trace: A tool for logging operating system call transactions. Operating Systems Review, 28(4):56–63, October 1994. (doi:10.1145/191525.191540) 16
Diomidis Spinellis. The design and implementation of a legal text database. In Dimitris Karagiannis, editor, DEXA 94: 5th International Conference on Database and Expert Systems Applications, pages 339–348, Berlin, September 1994. Springer-Verlag. Lecture Notes in Computer Science 856. (doi:10.1007/3-540-58435-8_198) 13
Diomidis Spinellis. The design and implementation of a two process Prolog debugger. Technical Report IR-LP-31-21, ECRC GmbH, Munich, Germany, August 1989. 1
Diomidis Spinellis. DIKAIO: High court decisions on the internet and on CD-ROM. In First Greek Technical Chamber Informatics Conference: The Information Society, pages 546–555. Technical Chamber of Greece, December 1995. In Greek. 2
Diomidis Spinellis. Greek character encoding for electronic mail messages. Network Information Center, Request for Comments 1947, May 1996. RFC-1947. 6
Stefanos Gritzalis and Diomidis Spinellis. The cascade vulnerability problem for open distributed systems: A review. In IFIP TC5 WG5.4 3rd International Conference on Reliability, Quality & Safety of Software-Intensive Systems, ENCRESS '97, pages 175–185. IFIP, Chapman & Hall, May 1997. 3
Diomidis Spinellis and Chrisoleon T. Papadopoulos. A simulated annealing approach for buffer allocation in reliable production lines. In International Workshop on Performance Evaluation and Optimization of Production Lines, pages 365–375. University of the Aegean, Department of Mathematics, May 1997. 3
A. Amditis, D. Gritzalis, S. Gritzalis, D. Polemi, D. Spinellis, A. Varvitsiotis, and S. Velentzas. Review of existing results of TTPs for health care systems. EUROMED-ETS Deliverable 1, Institute of Communication and Computer Systems, National Technical University of Athens, Athens, Greece, April 1997. 4
Diomidis Spinellis and Spyros Livieratos. An institutional framework for reliability assurance of structural computation software. Memorandum presented to the ministerial committee on reliability of civil engineering software, January 1997. In Greek. 1
Stefanos Gritzalis and Diomidis Spinellis. Cryptographic protocols over open distributed systems: A taxonomy of flaws and related protocol analysis tools. In Peter Daniel, editor, 16th International Conference on Computer Safety, Reliability and Security: SAFECOMP '97, pages 123–137, Berlin, September 1997. European Workshop on Industrial Computer Systems: TC-7, Springer Verlag. (doi:10.1007/978-1-4471-0997-6_10) 12
A. Amditis, D. Gritzalis, S. Gritzalis, D. Polemi, D. Spinellis, A. Varvitsiotis, S. Velentzas, A. Kiagias, S. Katsikas, D. Dimitriadis, B. Barber, B. Blobel, and P. Pharow. TTPs in EUROMED: The proposed solution. EUROMED-ETS Deliverable 2, Institute of Communication and Computer Systems, National Technical University of Athens, Athens, Greece, May 1997. 2
Stefanos Gritzalis and Diomidis Spinellis. Addressing threats and security issues in World Wide Web technology. In Proceedings CMS '97 3rd IFIP TC6/TC11 International joint working Conference on Communications and Multimedia Security, pages 33–46. IFIP, Chapman & Hall, September 1997. 8
Diomidis Spinellis and V. Guruprasad. Lightweight languages as software engineering tools. In USENIX Conference on Domain-Specific Languages, pages 67–76, Berkeley, CA, October 1997. USENIX Association. 18
D. Polemi, , A. Varvitsiotis, , S. Velentzas, A. Marsh, S. Gritzalis, D. Spinellis, J. Iliadis, D. Dimitriadis, D. Blobel, P. Pharow, L. de Luca, and B. Barber. Trusted third party services for health care in Europe. EUROMED-ETS final report, Institute of Communication and Computer Systems, National Technical University of Athens, Athens, Greece, February 1998. CEC/DG XIII/INFOSEC Project 20820. 7
M. Crijns, M. Gatziani, S. Gritzalis, S. Grufferty, J. Iliadis, N. Kyrloglou, P. Landrock, K. Moulinos, O. Mueller, P. Passa, D. Polemi, D. Spinellis, and A. Varvitsiotis. Issues facing the secure link of Chambers of Commerce. COSACC deliverable, Athens Chamber of Commerce and Industry, Athens, Greece, December 1998. 2
Diomidis Spinellis. Reliable software implementation using domain specific languages. In G. I. Schuëller and P. Kafka, editors, Proceedings ESREL '99 — The Tenth European Conference on Safety and Reliability, pages 627–631, Rotterdam, September 1999. ESRA, VDI, TUM, A. A. Balkema. 5
Diomidis Spinellis. Software reliability: Modern challenges. In G. I. Schuëller and P. Kafka, editors, Proceedings ESREL '99 — The Tenth European Conference on Safety and Reliability, pages 589–592, Rotterdam, September 1999. ESRA, VDI, TUM, A. A. Balkema. 2
Diomidis Spinellis and Chrissoleon T. Papadopoulos. ExPLOre: A modular architecture for production line optimisation. In Dimitris K. Despotis and Constantin Zopounidis, editors, Proceedings of the 5th International Conference of the Decision Sciences Institute, DSI '99, pages 1446–1449. Decision Sciences Institute, July 1999. 5
Diomidis Spinellis and Chrissoleon T. Papadopoulos. Production line buffer allocation: Genetic algorithms versus simulated annealing. In Second International Aegean Conference on the Analysis and Modelling of Manufacturing Systems, pages 89–101. University of the Aegean, Department of Business Administration, May 1999. 7
Stephanos Gritzalis, John Iliadis, Dimitris Gritzalis, Diomidis Spinellis, and Sokratis Katsikas. Developing secure Web-based medical applications. Medical Informatics and the Internet in Medicine, 24(1):75–90, March 1999. (doi:10.1080/146392399298537) 17
Diomidis Spinellis and Dimitris Gritzalis. Information security best practice dissemination: The ISA-EUNET approach. In Louise Yngström and Simone Fisher-Hübner, editors, WISE 1: First World Conference on Information Security Education, pages 111–136. IFIP TC11 WG 11.8, June 1999. 4
Diomidis Spinellis, Spyros Kokolakis, and Stephanos Gritzalis. Security requirements, risks, and recommendations for small enterprise and home-office environments. Information Management and Computer Security, 7(3):121–128, 1999. (doi:10.1108/09685229910371071) 1 49
Dimitrios Lekkas, Sokratis K. Katsikas, Diomidis Spinellis, Pavel Gladychev, and Ahmed Patel. User requirements of trusted third parties in Europe. In Simone Fisher-Hübner, Gerald Quirchmayr, and Louise Yngström, editors, User Identification & Privacy Protection: Applications in Public Administration & Electronic Commerce, pages 229–242. IFIP WG 8.5 and WS 9.6, June 1999. 4
Diomidis Spinellis and Chrissoleon Papadopoulos. Stochastic algorithms for buffer allocation in reliable production lines. Mathematical Problems in Engineering, 5:441–458, 2000. (doi:10.1155/S1024123X99001180) 33
Diomidis Spinellis. Image compression using delta modulation. Usenet Newsgroup comp.sources.misc 13(48), June 1990. Archive name: deltac. 2
Diomidis Spinellis. Outwit: Unix tool-based programming meets the Windows world. In Christopher Small, editor, USENIX 2000 Technical Conference Proceedings, pages 149–158, Berkeley, CA, June 2000. USENIX Association. 13
Konstantinos Raptis, Diomidis Spinellis, and Sokratis Katsikas. Java as distributed object glue. In World Computer Congress 2000. International Federation for Information Processing, August 2000. 1
Ioannis S. Iliadis, Diomidis Spinellis, Sokratis Katsikas, and Bart Preneel. A taxonomy of certificate status information mechanisms. In Information Security Solutions Europe ISSE 2000. European Forum for Electronic Business, September 2000. 4
Diomidis Spinellis and Chrissoleon Papadopoulos. Modular production line optimization: The exPLOre architecture. Mathematical Problems in Engineering, 6:527–541, 2001. (doi:10.1155/S1024123X00001460) 1
John Iliadis, Diomidis Spinellis, Dimitris Gritzalis, Bart Preneel, and Sokratis Katsikas. Evaluating certificate status information mechanisms. In Proceedings of the 7th ACM Conference on Computer and Communication Security: CCS '2000, pages 1–8. ACM, November 2000. (doi:10.1145/352600.352603) 8
Euripides Loukis and Diomidis Spinellis. Information systems security in the Greek public sector. Information Management and Computer Security, 9(1):21–31, 2001. (doi:10.1108/09685220110366740) 1 7
Diomidis Spinellis. DDS-Basic interpreter. 7th International Obfuscated C Code Contest: Best Language Tool winning entry, 1990. Available online http://www.ioccc.org. 2
Vassilis Prevelakis and Diomidis Spinellis. Sandboxing applications. In USENIX 2001 Technical Conference Proceedings: FreeNIX Track, pages 119–126, Berkeley, CA, June 2001. USENIX Association. 40
Giorgos Lekakos, Kostas Chorianopoulos, and Diomidis Spinellis. Information systems in the living room: A case study of personalized interactive TV design. In Proceedings of the 9th European Conference on Information Systems, June 2001. 10
Giorgos Gousios and Diomidis Spinellis. A comparison of portable dynamic web content technologies for the apache web server. In Proceedings of the 3rd International System Administration and Networking Conference SANE 2002, pages 103–119, May 2002. Best Refereed Paper Award. 12
Diomidis Spinellis. The information furnace: User-friendly home control. In Proceedings of the 3rd International System Administration and Networking Conference SANE 2002, pages 145–174, May 2002. 15
Diomidis Spinellis and Dimitris Gritzalis. Panoptis: Intrusion detection using a domain-specific language. Journal of Computer Security, 10:159–176, 2002. 3
Victoria Skoularidou and Diomidis Spinellis. Securing the network client. In Proceedings of the Third International Network Conference INC '02, pages 389–396, July 2002. 1
Konstantinos Chorianopoulos and Diomidis Spinellis. A metaphor for personalized television programming. In Noelle Carbonelle and Constantine Stephanides, editors, Universal Access: Theoretical Perspectives, Practice, and Experience. Proceedings of the 7th ERCIM Workshop on User Interfaces for All, pages 187–194, Berlin, 2003. Springer-Verlag. Lecture Notes in Computer Science 2615. (doi:10.1007/3-540-36572-9_15) 3
Ioannis Mathes, Adamantia Pateli, Argiris Tsamakos, and Diomidis Spinellis. Context aware services in an exhibition environment- the mEXPRESS approach. In B. Stanford-Smith et al., editor, Challenges and Achievements in E-business and E-work: Proceedings of the E-business and E-work Conference, pages 685–692. IOS Press, October 2002. 4
D. Spinellis, K. Moulinos, J. Iliadis, D. Gritzalis, S. Gritzalis, and S. Katsikas. Deploying a secure cyberbazaar by adding trust on commercial transactions. eJETA.org, 1(2), November 2002. Available online http://minbar.cs.dartmouth.edu/greecom/ejeta/second-issue.php?download=ejeta-2002.05.10.15.43.34.pdf. 1
Konstantinos Chorianopoulos, George Lekakos, and Diomidis Spinellis. Intelligent user interfaces in the living room: Usability design for personalized television applications. In Proceedings of the 2003 International Conference on Intelligent User Interfaces, pages 230–232. ACM Press, 2003. (doi:10.1145/604045.604083) 25
Konstantinos Chorianopoulos, George Lekakos, and Diomidis Spinellis. The virtual channel model for personalized television. In Judith Masthoff, Richard Griffiths, and Lyn Pemberton, editors, Proceedings of the European Conference on Interactive Television: from Viewers to Actors?, pages 59–67, 2003. 16
Konstantinos Chorianopoulos and Diomidis Spinellis. Usability design for the home media station. In Constantine Stephanidis, editor, Proceedings of the 10th International Conference on Human Computer Interaction — HCI International 2003, pages 439–443. Lawrence Erlbaum Associates, Inc, June 2003. 3
Panos Kourouthanasis, Diomidis Spinellis, Giorgos Roussos, and Giorgos Giaglis. Intelligent cokes and diapers: MyGrocer ubiquitous computing environment. In First International Mobile Business Conference, pages 150–172, July 2002. 37
George Roussos, Panos Kourouthanasis, Diomidis Spinellis, Eugene Gryazin, Mike Pryzbliski, George Kalpogiannis, and George Giaglis. Systems architecture for pervasive retail. In ACM Symposium on Applied Computing, pages 631–636, New York, March 2003. ACM, ACM Press. (doi:10.1145/952532.952656) 8
Victoria Skoularidou and Diomidis Spinellis. Security architectures for network clients. Information Management and Computer Security, 11(2):84–91, 2003. (doi:10.1108/09685220310468664) 1 8
Diomidis Spinellis. Reading, writing, and code. ACM Queue, 1(7):84–89, October 2003. (doi:10.1145/957717.957782) 12
Angeliki Tsilira, Adamantia Pateli, Erast Athanasiadis, and Diomidis Spinellis. Targeted messages in indoor mobile environment: A software-oriented approach. In M. H. Hamza, editor, Proceedings of the IASTED International Conference on Software Engineering, pages 734–739. IASTED, ACTA Press, February 2004. 2
Diomidis Spinellis. eCommerce technologies and infrastructures. Available online https://www.dmst.aueb.gr/dds/etech/, December 2003. Lecture notes. 1
Diomidis Spinellis. Advanced topics in software engineering. Available online https://www.dmst.aueb.gr/dds/ismr/, June 2006. Lecture notes. 1
Diomidis Spinellis. A look at zero-defect code. Available online https://www.spinellis.gr/blog/20081018/, 2008. Blog entry. 1
Diomidis Spinellis. Drawing UML diagrams with UMLGraph. Technical report, Athens University of Economics and Business, Athens, Greece, 2004. Available online. 6
Diomidis Spinellis. The CScout refactoring browser. Technical report, Athens University of Economics and Business, Athens, Greece, 2004. Available online. 4
Diomidis Spinellis. ckjm — a tool for calculating Chidamber and Kemerer Java metrics. Technical report, Athens University of Economics and Business, Athens, Greece, 2006. Available online. 30
Ada Pateli, Diomidis Spinellis, and Giorgos Giaglis. Wireless info-communication and navigation services in exhibition shows. In Mel Horwitch, editor, Third International Conference on Mobile Business (ICMB): mBusiness 2004, July 2004. 2
Konstantinos Chorianopoulos and Diomidis Spinellis. Affective usability evaluation for an interactive music television channel. Computers in Entertainment, 2(3):14, July 2004. (doi:10.1145/1027154.1027177) 13
Stephanos Androutsellis-Theotokis, Diomidis Spinellis, and Vassilios Karakoidas. Performing peer-to-peer e-business transactions: A requirements analysis and preliminary design proposal. In Nitya Karmakar and Pedro Isaías, editors, IADIS International e-Commerce 2004 Conference Proceedings, pages 399–404, December 2004. 7
Yannis Charalabidis, Vassilios Karakoidas, Stephanos Androutsellis-Theotokis, and Diomidis Spinellis. Enabling b2b transactions over the internet through application interconnection: The PRAXIS project. In Paul Cunningham and Miriam Cunningham, editors, eAdoption and the Knowledge Economy: Issues, Applications and Case Studies, chapter 7, pages 1554–1561. IOS Press, October 2004. Paper presented at the 2004 e-Challenges Conference, Vienna, Austria. 1
Vassilios Karakoidas, Stephanos Androutsellis-Theotokis, Diomidis Spinellis, and Yannis Charalabidis. Applying MDA in enterprise application interoperability: The PRAXIS project. In Harald Kühn, editor, Workshop on Ontology and Enterprise Modelling: Intgredients for Interoperability, pages 76–84, December 2004. 1
Dimitrios Lekkas and Diomidis Spinellis. Handling and reporting security advisories: A scorecard approach. IEEE Security and Privacy, 3(4):32–41, July 2005. (doi:10.1109/MSP.2005.98) 3
Stephanos Androutsellis-Theotokis, Vassilios Karakoidas, Georgios Gousios, Diomidis Spinellis, and Yannis Charalambidis. Building an e-business platform: An experience report. In Paul Cunningham and Miriam Cunningham, editors, Innovation and the knowledge Economy — Issues, Applications Case Studies. Proceedings of the eChallenges 2005 conference, volume 1, pages 199–206, Amsterdam, Netherlands, October 2005. IOS Press. 3
Adamantia G. Pateli, George M. Giaglis, and Diomidis D. Spinellis. Trial evaluation of wireless info-communication and indoor location-based services in exhibition shows. In Panagiotis Bozanis and Elias N. Houstis, editors, Advances in Informatics: 10th Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2005, pages 199–210, Berlin, November 2005. Springer-Verlag. Lecture Notes in Computer Science 3746. (doi:10.1007/11573036_19) 12
Vasileios Vlachos, Vassiliki Vouzi, Damianos Chatziantoniou, and Diomidis Spinellis. NGCE — network graphs for computer epidemiologists. In Panagiotis Bozanis and Elias N. Houstis, editors, Advances in Informatics: 10th Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2005, pages 672–683, Berlin, November 2005. Springer-Verlag. Lecture Notes in Computer Science 3746. (doi:10.1007/11573036_64) 3
Adamantia D. Pateli, George M. Giaglis, and Diomidis D. Spinellis. Wireless value-added services in exhibition shows. International Journal of Mobile Communications, 4(2):193–209, 2006. (doi:10.1504/IJMC.2006.008609) 6
Diomidis Spinellis. Global software development in the FreeBSD project. In P. Kruchten, Y. Hsieh, E. MacGregor, D. Moitra, and W. Strigel, editors, International Workshop on Global Software Development for the Practitioner, pages 73–79. ACM Press, May 2006. (doi:10.1145/1138506.1138524) 22
Giorgos Gousios, Vassilios Karakoidas, and Diomidis Spinellis. Tuning Java's memory manager for high performance server applications. In Alexios Zavras, editor, Proceedings of the 5th International System Administration and Network Engineering Conference SANE 06, pages 69–83. NLUUG, Stichting SANE, May 2006. 2
Markos Gogoulos and Diomidis Spinellis. Using Linux live CDs for penetration testing. ;login:, 31(3):40–45, June 2006. 1
Vasileios Vlachos, Andreas Raptis, and Diomidis Spinellis. PROMISing steps towards computer hygiene. In Steven Furnell, editor, International Network Conference (INC2006), pages 229–236, July 2006. 2
Diomidis Spinellis. Global software development in the FreeBSD project. In NASSCOM Quality Summit 2006: Setting benchmarks in global outsourcing, Bangalore, India, September 2006. National Association of Software and Services Companies (NASSCOM). Invited talk. 1
Stephanos Androutsellis-Theotokis, Diomidis Spinellis, and Vasileios Vlachos. The MoR-Trust distributed trust management system: Design and simulation results. In Sandro Etalle, Sara Foresti, and Pierangela Samarati, editors, Proceedings of the Second International Workshop on Security and Trust Management (STM'06), pages 3–15, September 2006. Electronic Notes in Theoretical Computer Science, Volume 179, July 2007. (doi:10.1016/j.entcs.2006.11.032) 11
Konstantinos Chorianopoulos and Diomidis Spinellis. Coping with TiVo: Opportunities of the networked digital video recorder. Telematics and Informatics, 24(1):48–58, February 2007. (doi:10.1016/j.tele.2005.12.003) 8
K. Fouskas, A. Pateli, D. Spinellis, and H. Virola. Applying contextual inquiry for capturing end-users behaviour requirements for mobile exhibition services. In 1st International Conference on Mobile Business, July 2002. 10
Diomidis Spinellis. Book review: The design and implementation of the FreeBSD operating system. ACM Computing Reviews, 46(9):560–561, September 2005. 2
Georgios Gousios, Vassilios Karakoidas, Konstantinos Stroggylos, Panagiotis Louridas, Vasileios Vlachos, and Diomidis Spinellis. Software quality assessment of open source software. In Theodore S. Papatheodorou, Dimitris N. Christodoulakis, and Nikitas N. Karanikolas, editors, Current Trends in Informatics: 11th Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2007, volume A, pages 303–315, Athens, May 2007. New Technologies Publications. 5
Dimitris Mitropoulos and Diomidis Spinellis. Countering SQL injection attacks with a database driver. In Theodore S. Papatheodorou, Dimitris N. Christodoulakis, and Nikitas N. Karanikolas, editors, Current Trends in Informatics: 11th Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2007, volume B, pages 105–115, Athens, May 2007. New Technologies Publications. 1
Vasileios Vlachos, Eirini Kalliamvakou, and Diomidis Spinellis. Simulating bandwidth-limited worms: One graph to rule them all?. In Theodore S. Papatheodorou, Dimitris N. Christodoulakis, and Nikitas N. Karanikolas, editors, Current Trends in Informatics: 11th Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2007, volume B, pages 151–162, Athens, May 2007. New Technologies Publications. 1
Konstantinos Stroggylos and Diomidis Spinellis. Refactoring: Does it improve software quality?. In B. Boehm, S. Chulani, J. Verner, and B. Wong, editors, 5th International Workshop on Software Quality, pages 1–6. ACM Press, May 2007. (doi:10.1109/WOSQ.2007.11) 48
Diomidis Spinellis. Another level of indirection. In Andy Oram and Greg Wilson, editors, Beautiful Code: Leading Programmers Explain How They Think, chapter 17, pages 279–291. O'Reilly and Associates, Sebastopol, CA, 2007. 4
Diomidis Spinellis. Foreword. In Sulayman K. Sowe, Ioannis G. Stamelos, and Ioannis Samoladas, editors, Emerging Free and Open Source Software Practices, pages vi–vii. IGI Publishing, Hershey, PA, 2007. 1
Vasileios Vlachos and Diomidis Spinellis. A PRoactive malware identification system based on the computer hygiene principles. Information Management and Computer Security, 15(4):295–312, 2007. Highly Commended Paper Award. (doi:10.1108/09685220710817815) 1 5
Diomidis Spinellis. 10 tips for spotting low-quality open source code. Enterprise Open Source Journal, 2(5):18–21, September 2006. 1
Diomidis Spinellis. A tale of four kernels. In Wilhelm Schäfer, Matthew B. Dwyer, and Volker Gruhn, editors, ICSE '08: Proceedings of the 30th International Conference on Software Engineering, pages 381–390, New York, May 2008. Association for Computing Machinery. (doi:10.1145/1368088.1368140) 33
Diomidis Spinellis, Georgios Gousios, Vassilios Karakoidas, Panagiotis Louridas, Paul J. Adams, Ioannis Samoladas, and Ioannis Stamelos. Evaluating the quality of open source software. In SQM 2008: Second International Workshop on Software Quality and Maintainability—12th European Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR 2008) satellite event, pages 5–28. The Reengineering Forum, April 2008. Electronic Notes in Theoretical Computer Science Volume 233 (March 2009). (doi:10.1016/j.entcs.2009.02.058) 43
Diomidis Spinellis. Optimizing header file include directives. Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice, 21(4):233–251, July 2009. (doi:10.1002/smr.369) 3
Georgios Gousios, Eirini Kalliamvakou, and Diomidis Spinellis. Measuring developer contribution from software repository data. In Ahmed E. Hassan, Michele Lanza, and Michael W. Godfrey, editors, MSR '08: Mining Software Repositories, pages 129–132, New York, May 2008. Association for Computing Machinery. (doi:10.1145/1370750.1370781) 29
Diomidis Spinellis and Georgios Gousios, editors. Beautiful Architecture: Leading Software Engineers Explain How They Think. O'Reilly, Sebastopol, CA, 2009. 9
Diomidis Spinellis. CScout: A refactoring browser for C. In Kim Mens, Mark van den Brand, Adrian Kuhn, Holger M. Kienle, and Roel Wuyts, editors, WASDeTT 2008: International Workshop on Advanced Software Development Tools and Techniques, July 2008. 5
Ioannis Samoladas, Georgios Gousios, Diomidis Spinellis, and Ioannis Stamelos. The SQO-OSS quality model: Measurement based open source software evaluation. In Ernesto Damiani and Giancarlo Succi, editors, Open Source Development, Communities and Quality — OSS 2008: 4th International Conference on Open Source Systems, pages 237–248, Boston, September 2008. IFIP 20th World Computer Congress, Working Group 2.3 on Open Source Software, Springer. (doi:10.1007/978-0-387-09684-1_19) 67
Georgios Atsaros, Diomidis Spinellis, and Panagiotis Louridas. Site-specific versus general purpose web search engines: A comparative evaluation. In Stefanos Gritzalis, Dimitris Plexousakis, and Dionysios Pnevmatikatos, editors, PCI 2008: 12th Panhellenic Conference on Informatics, pages 44–48, Los Alamitos, CA, August 2008. IEEE Computer Society. (doi:10.1109/PCI.2008.47) 1
Vasilios Almaliotis, Alexandros Loizidis, Panagiotis Katsaros, Panagiotis Louridas, and Diomidis Spinellis. Static program analysis for Java Card applets. In Gilles Grimaud and François-Xavier Standaert, editors, Smart Card Research and Advanced Applications — CARDIS 2008: Proceedings of the 8th IFIP Smart Card Research and Advanced Application Conference, pages 17–31. Springer Verlag, September 2008. Lecture Notes in Computer Science 5189. (doi:10.1007/978-3-540-85893-5_2) 3
Stephanos Androutsellis-Theotokis and Diomidis Spinellis. Ptrim: A market-based approach to managing the risk of peer-to-peer transactions. In Sonia Bergamaschi, Zoran Despotovic, Sam Joseph, and Gianluca Moro, editors, DBISP2P 2007: Fifth International Workshop on Databases, Information Systems and Peer-to-Peer Computing, September 2007. 1
Chrissoleon T. Papadopoulos, Michael E. J. O'Kelly, Michael J. Vidalis, and Diomidis Spinellis. Analysis and Design of Discrete Part Production Lines. Springer, 2009. (doi:10.1007/978-0-387-89494-2_6) 37
Georgios Gousios and Diomidis Spinellis. Alitheia Core: An extensible software quality monitoring platform. In ICSE '09: Proceedings of the 31st International Conference on Software Engineering — Formal Research Demonstrations Track, pages 579–582. IEEE, May 2009. (doi:10.1109/ICSE.2009.5070560) 24
Georgios Gousios and Diomidis Spinellis. A platform for software engineering research. In Michael W. Godfrey and Jim Whitehead, editors, MSR '09: Proceedings of the 6th Working Conference on Mining Software Repositories, pages 31–40. IEEE, May 2009. (doi:10.1109/MSR.2009.5069478) 15
Diomidis Spinellis and Vaggelis Giannikas. Open source adoption in large US companies. In A. Poulymenakou, N. Pouloudi, and K. Pramatari, editors, MCIS 2009: 4th Mediterranean Conference on Information Systems, pages 580–587, September 2009. 3
Eirini Kalliamvakou, Georgios Gousios, Diomidis Spinellis, and Nancy Pouloudi. Measuring developer contribution from software repository data. In A. Poulymenakou, N. Pouloudi, and K. Pramatari, editors, MCIS 2009: 4th Mediterranean Conference on Information Systems, pages 600–611, September 2009. 3
Dimitris Mitropoulos, Vassilios Karakoidas, and Diomidis Spinellis. Fortifying applications against XPath injection attacks. In A. Poulymenakou, N. Pouloudi, and K. Pramatari, editors, MCIS 2009: 4th Mediterranean Conference on Information Systems, pages 1169–1179, September 2009. 4
Vassilios Karakoidas and Diomidis Spinellis. J%: Integrating domain specific languages with Java. In Vassilios Chrissikopoulos, Nikolaos Alexandris, Christos Douligeris, and Spyros Sioutas, editors, PCI 2009: Proceedings of 13th Panhelenic Conference on Informatics, pages 109–113. IEEE Computer Society, September 2009. (doi:10.1109/PCI.2009.26) 1
Dimitris Mitropoulos and Diomidis Spinellis. Securing e-voting against MITM attacks. In Vassilios Chrissikopoulos, Nikolaos Alexandris, Christos Douligeris, and Spyros Sioutas, editors, PCI 2009: Proceedings of 13th Panhelenic Conference on Informatics, September 2009. 1
Vasileios Vlachos, Diomidis Spinellis, and Stefanos Androutsellis-Theotokis. Biological aspects of computer virology. In 3rd International Conference on e-Democracy, September 2009. 1
Marian Jureczko and Diomidis Spinellis. Using object-oriented design metrics to predict software defects. In Models and Methodology of System Dependability. Proceedings of RELCOMEX 2010: Fifth International Conference on Dependability of Computer Systems DepCoS, Monographs of System Dependability, pages 69–81, Wrocław, Poland, 2010. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 49
Konstantinos Kravvaritis, Dimitris Mitropoulos, and Diomidis Spinellis. Cyberdiversity: Measures and initial results. In Costas Vassilakis and Nikolaos Tselikas, editors, PCI 2010: Proceedings of 14th Panhelenic Conference on Informatics, pages 135–140, Los Alamitos, CA, USA, September 2010. IEEE Computer Society. (doi:10.1109/PCI.2010.43) 1
Maria Kechagia, Diomidis Spinellis, and Stephanos Androutsellis-Theotokis. Open source licensing across package dependencies. In Costas Vassilakis and Nikolaos Tselikas, editors, PCI 2010: Proceedings of 14th Panhelenic Conference on Informatics, pages 27–32, Los Alamitos, CA, USA, September 2010. IEEE Computer Society. (doi:10.1109/PCI.2010.28) 1
Diomidis Spinellis. Quality wars: Open source versus proprietary software. In Andy Oram and Greg Wilson, editors, Making Software: What Really Works, and Why We Believe It, chapter 15, pages 259–293. O'Reilly and Associates, Sebastopol, CA, 2010. 3
Diomidis Spinellis. Farewell to disks: Efficient processing of obstinate data. Invited talk, March 2011. IRILL — Center for Research and Innovation on Free Software. Paris, France. 1
Maria Halkidi, Diomidis Spinellis, George Tsatsaronis, and Michalis Vazirgiannis. Data mining in software engineering. Intelligent Data Analysis, 15(3):413–441, 2011. (doi:10.3233/IDA-2010-0475) 9
Dimitris Mitropoulos, Vassilios Karakoidas, Panagiotis Louridas, and Diomidis Spinellis. Countering code injection attacks: A unified approach. Information Management and Computer Security, 19(3):177–194, 2011. Highly Commended Paper Award. (doi:10.1108/09685221111153555) 1 4
Stephanos Androutsellis-Theotokis, Diomidis Spinellis, Maria Kechagia, and Georgios Gousios. Open source software: A survey from 10,000 feet. Foundations and Trends in Technology, Information and Operations Management, 4(3–4):187–347, 2011. (doi:10.1561/0200000026) 1 7
Diomidis Spinellis and Vaggelis Giannikas. Organizational adoption of open source software. Journal of Systems and Software, 85(3):666–682, March 2012. (doi:10.1016/j.jss.2011.09.037) 20
Dimitris Mitropoulos, Georgios Gousios, and Diomidis Spinellis. Measuring the occurrence of security-related bugs through software evolution. In PCI 2012: Proceedings of 16th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2012), pages 117–122. IEEE Computer Society, October 2012. (doi:10.1109/PCi.2012.15) 4
Georgios Gousios and Diomidis Spinellis. GHTorrent: Github's data from a firehose. In Michele Lanza, Massimiliano Di Penta, and Tao Xie, editors, 9th IEEE Working Conference on Mining Software Repositories (MSR), pages 12–21. IEEE, June 2012. (doi:10.1109/MSR.2012.6224294) 36
Diomidis Spinellis, Vassilios Karakoidas, and Panagiotis Louridas. Comparative language fuzz testing: Programming languages vs. fat fingers. In PLATEAU 2012: 4th Annual International Workshop on Evaluation and Usability of Programming Languages and Tools—Systems, Programming, Languages and Applications: Software for Humanity (SPLASH 2012). ACM, October 2012. (doi:10.1145/2414721.2414727) 1
Steven Fraser, Kendra Cooper, Jim Coplien, Ruth G. Lennon, Ramya Ravichandar, Diomidis Spinellis, and Giancarlo Succi. Software tools research: a matter of scale and scope — or commoditization?. In Gary T. Leavens, editor, SPLASH '12: Conference on Systems, Programming, and Applications: Software for Humanity, pages 59–62. ACM, October 2012. Invited panel presentation. (doi:10.1145/2384716.2384740) 1
Dimitris Mitropoulos, Vassilios Karakoidas, Panos Louridas, Georgios Gousios, and Diomidis Spinellis. Dismal code: Studying the evolution of security bugs. In Proceedings of the LASER Workshop 2013, Learning from Authoritative Security Experiment Results, pages 37–48. Usenix Association, October 2013. 2
Maria Kechagia and Diomidis Spinellis. Undocumented and unchecked: Exceptions that spell trouble. In MSR '14: Proceedings of the 11th Working Conference on Mining Software Repositories, pages 312–315. ACM, 2014. (doi:10.1145/2597073.2597089) 5
Dimitris Mitropoulos, Vassilios Karakoidas, Panos Louridas, Georgios Gousios, and Diomidis Spinellis. The bug catalog of the Maven ecosystem. In MSR '14: Proceedings of the 2014 International Working Conference on Mining Software Repositories, pages 372–365. ACM, 2014. (doi:10.1145/2597073.2597123) 5
Diomidis Spinellis. A repository with 44 years of Unix evolution. In MSR '15: Proceedings of the 12th Working Conference on Mining Software Repositories, pages 462–465. IEEE, 2015. Best Data Showcase Award. (doi:10.1109/MSR.2015.6) 1
Diomidis Spinellis, Panos Louridas, and Maria Kechagia. The evolution of C programming practices: A study of the Unix operating system 1973–2015. In Willem Visser and Laurie Williams, editors, ICSE '16: Proceedings of the 38th International Conference on Software Engineering, pages 748–759, New York, May 2016. Association for Computing Machinery. (doi:10.1145/2884781.2884799) 1
Dimitris Mitropoulos, Konstantinos Stroggylos, Diomidis Spinellis, and Angelos D. Keromytis. How to train your browser: Preventing XSS attacks using contextual script fingerprints. ACM Transactions on Privacy and Security, 19(1):2:1–2:31, July 2016. (doi:10.1145/2939374) 1
Diomidis Spinellis. dspinellis/tokenizer, 2019. Version 1.1. (doi:10.5281/zenodo.2558420) 2

Περιεχόμενα | Δημοσιεύσεις | Αρχική σελίδα

Αριθμός δημοσιεύσεων ανά έτος και τύπο

Δεν πιστεύω στη μέτρηση της ερευνητικής παραγωγικότητας με βάση τον όγκο. Παρόλα αυτά έγραψα ένα μικρό πρόγραμμα που δημιούργησε τον παρακάτω πίνακα για να συμπληρώσω τους πίνακες που απαιτεί η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Έτος Βιβλία: μονογραφίες και έκδοση συλλογικών τόμωνΠλήρη άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτώνΕισαγωγές αρχισυντάκτη και προσκεκλημένου εκδότη επιστημονικών περιοδικώνΣτήλες σε επιστημονικά περιοδικάΔημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδριαΚεφάλαια σε βιβλίαΔιπλώματα ευρεσιτεχνίαςΒιβλιοκρισίεςΜελέτες, τεχνικές αναφορές και κείμενα εργασίαςΔημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά επαγγελματιών πληροφορικήςΕπιστολές δημοσιευμένες σε περιοδικάΣημειώσεις μαθημάτων και σεμιναρίωνΠροσκεκλημένος ομιλητήςΣύνολο
Σύνολο993286413612152161462286539
1988         1    1
1989         2    2
1990         1    1
1991          1   1
1992     1       2 3
1993  2   1        3
1994     4     1   5
1995  1   2   1     15
1996         1   1 13
1997     6     1  4 213
1998  4  1 1   4  1  1 12
1999  5  1 7   4  2  4 23
2000  6   5   3    2 117
2001  4  1 4   4    1 14
2002  2   7   3  1  2 15
2003 2 7  2 5   7  2  1 329
2004  4 1  7   7 2   2 23
2005  2 1 8 3   3   1 1 120
2006 1 2  5 4   2 1 4 1 1 223
2007 1 6  6 5 2  5     328
2008  4 1 4 9   2     323
2009 2 4 1 4 8   2     324
2010  2  4 3 4  4     320
2011  4  5      1   616
2012  2  6 4   1   1  620
2013  1  6 3    1    112
2014 1 1  5 7 3   1    624
2015  3 6 1 3 1       317
2016 1 1 6 1 4 1     1  621
2017  4 6  6    2    1028
2018  5 6  8    1    1030
2019  4  1 6      1  517
2020  3  1 6    2  1  417
2021 1 6   6 1       317
2022  2   1    1    15
2023  2  1   1      26
2024    1         1

Περιεχόμενα | Δημοσιεύσεις | Αρχική σελίδα


Creative Commons Licence