Ασφάλεια των πολιτών και των υποδομών στο Διαδίκτυο

1983: Reflections on Trusting Trust

Αλλαγή του ελέγχου χρήσης

Αυτοαναπαραγόμενα προγράμματα

Αλλαγή του μεταγλωττιστή

Συμπέρασμα

Μη έμπιστο περιβάλλον: PC

2003: Trusted Computing Group

Λειτουργία

Αποτέλεσμα

Χρήσεις

Έμπιστες υπολογιστικές πλατφόρμες

Επίθεση κατά του Xbox

Συμπεράσματα