Ασφάλεια των πολιτών και των
υποδομών στο Διαδίκτυο
Διομήδης Σπινέλλης
http://www.dmst.aueb.gr/dds
Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών