ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ

  1. Δημιουργούμε έναν υποκατάλογο μέσα στον languages υποκατάλογο του ispell με το όνομα ellhnika (ispell/languages/ellhnika)

  2. Βάζουμε μέσα σ' αυτόν τον υποκατάλογο τα αρχεία ellinika.aff το ellhnika.sml και το αντίστοιχο Makefile. (H λίστα ellinika.sml είναι έτοιμη για χρήση από τον ispell και επίσης διατίθεται και το πρωτότυπο λεξικό για δημιουργία άλλης λίστας).

  3. Βάζουμε το αρχείο local.h με τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την Ελληνική γλώσσα, στο κύριο directory του ispell

  4. Πληκτρολογούμε "make all" στο κύριο directory του ispell και έπειτα "make install" για την εγκατάσταση του λεξικού. (εγκαθίσταται μόνο το ελληνικό λεξικό ανεξάρτητα από τις άλλες γλώσσες)


Περιεχόμενα