Μηχανές αναζήτησης

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Η δομή μίας μηχανής αναζήτησης σε μία εικόνα

Μηχανές αναζήτησης στο Internet

Επισκέπτες

Ταμιευτήρας εγγράφων

Δημιουργός ευρετηρίου

Αντιστραμμένο ευρετήριο

Ταμιευτήρας συνδέσμων

Βαθμολογητής εγγράφων

Μηχανή αναζήτησης

Ποσοτική αποτίμηση

Αποτίμηση μηχανών αναζήτησης

Διαχωρισμός σε συστοιχίες

Ομαδοποίηση

Εκεί όπου οι μηχανές αναζήτησης δεν φτάνουν

Οι μεγαλύτεροι σε βάθος δικτύακοι τόποι

Αναζήτηση εικόνων με βάση τα συμφραζόμενα

Αναζήτηση εικόνων με βάση το περιεχόμενο

Αναζήτηση σε ομότιμα δίκτυα

Περαιτέρω μελέτη