Μηχανές RISC, VLIW, παράλληλες αρχιτεκτονικές, προσομοίωση