Γλωσσάριο από τα Ελληνικά στα Αγγλικά

'Αμεση διεύθυνση
Direct address
'Αμεσος τελεστέος
Immediate operand
bit παρουσίας
Present bit
Αθροιστής
Adder
Αλγόριθμο αντικατάστασης δεύτερης ευκαιρίας
Second chance replacement algorithm
Αλγόριθμο βέλτιστης αντικατάστασης σελίδας
Optimal page replacement algorithm
Ανάγνωση μετά από εγγραφή
RAW - read after write
Ανάκληση εντολής
Instruction fetch
Αναλογικός-ψηφιακός μετατροπέας
Analog to digital converter
Αναπτυσσόμενος κωδικός πράξης
Expanding opcode
Ανοικτού συλλέκτη
Open collector
Αποκωδικοποίηση εντολής
Instruction decode
Αποκωδικοποιητής
Decoder
Απότομη πτώση της απόδοσης
Thrashing
Αριθμητική και λογική μονάδα
Arithmetic and logical unit (ALU)
Ασφάλεια
Latch
Γενιά
Generation
Γήρανσης
Aging
Δε χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα
Not Recently Used
Δείκτης στοίβας
Stack pointer
Δεκαδικό
Decimal
Δεκαεξαδικό
Hexadecimal
Διαιτησία διαύλου
Bus arbitration
Διακοπή
Interrupt
Διάτρητες κάρτες
Punched cards
Δίαυλος
Bus
Διεγγραφή
Write through
Διεργασία σελιδοποίησης
Paging daemon
Διευθύνσεις μνήμης
Memory addresses
Διεύθυνση με βάση
Based address
Διεύθυνση με βάση, δείκτη και πολλαπλασιαστή
Based indexed scaled address
Διεύθυνση με βάση και δείκτη
Based indexed address
Διεύθυνση με δείκτη
Indexed address
Διοχέτευση
Pipelining
Δομικοί κίνδυνοι
Structural hazards
Δυαδικοί
Binary
Εγγραφή μετά από ανάγνωση
WAR - write after read
Εγγραφή μετά από εγγραφή
WAW - write after write
Εικονικές διευθύνσεις
Virtual addresses
Εικονικές μηχανές
Virtual machines
Εικονική μνήμη
Virtual memory
Εκτέλεση εντολής
Instruction execution
Εκτέλεση εντολών βήμα-βήμα
Single step execution
Εκτυπωτές
Printers
Έλεγχος διαύλου
Bus control
Έμμεση διεύθυνση από καταχωρητή
Register indirect address
Ενδείκτες
Flags
Ενδιάμεσο ενταμιευτή μετάφρασης
Translation lookaside buffer
Εξαιρετικά εκτεταμένου μήκους εντολών
Very long instruction word
Επεξεργαστές ψηφιακής επεξεργασίας σήματος
Digital signal processors
Επεξεργαστής
Processor
Ετικέτα
Label
Καταχωρητές
Registers
Καταχωρητής
Register
Καταχωρητής δεδομένων μνήμης
Memory data register
Καταχωρητής διεύθυνσης μνήμης
Memory address register
Καταχωρητής εντολής
Instruction register
Καταχωρητής ολίσθησης
Shift register
ΚΔεΜ
MDR
ΚΔιΜ
MAR
ΚΕ
IR
Κίνδυνοι δεδομένων
Data hazards
Κίνδυνοι ελέγχου
Control hazards
Κινδύνους
Hazards
Κρατούμενο
Carry
Κρυφή μνήμη
Cache memory
Κρυφή μνήμη άμεσης χαρτογράφησης
Direct-mapped cache
Κύκλους ανανέωσης
Refresh cycles
Κύρια μνήμη
Main memory
Λάθος παρουσίας
Page fault
Λιγότερο πρόσφατα χρησιμοποιούμενης σελίδας
Least recently used
Λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενης σελίδας
Not frequently used
Μετρητής προγράμματος
Program counter
Μηχανών Περιορισμένου Συνόλου Εντολών
Reduced Instruction Set Computer
Μικροεντολή
Microcode
Μονάδα αριθμητικής και λογικής
Arithmetic and logical unit
Μονάδα διαχείρισης μνήμης
Memory management unit
Μονάδα ελέγχου
Control unit
Μοναδιαίοι
Unary
Μοντέλο συνόλου εργασίας
Working set model
ΜΠ
PC
Νανοπρογραμματισμός
Nanoprogramming
Ξεχωριστής εντολής και δεδομένων
Single Instruction Single Data
Ξεχωριστής εντολής πολλαπλών δεδομένων
Single Instruction Multiple Data
Οθόνη
Screen
Ολικό αλγόριθμο αντικατάστασης σελίδων
Global page replacement algorithm
Ολίσθηση
Shift
Ολοκληρωμένα κυκλώματα
Integrated circuits
Ολοκληρωμένα κυκλώματα υπερύψηλης ολοκλήρωσης
Very large scale integrated circuits
Ολοκληρωμένα κυκλώματα υψηλής ολοκλήρωσης
Large scale integrated circuits
Παγίδα
Trap
Πίνακα σελίδων
Page table
Πλαίσια σελίδας
Page frames
Πλεγματική
Mesh
Πληκτρολόγιο
Keyboard
Πολλαπλών εντολών και δεδομένων
Multiple Instruction Multiple Data
Πολυπλέκτης
Encoder
Ποντίκι
Mouse
Ποσοστό επιτυχιών
Hit ratio
Πρόσβαση μνήμης
Memory access
Προσελιδοποίησης
Prepaging
Πρόσημο
Sign
Πρώτη σελίδα μέσα πρώτη σελίδα έξω
First page in first page out
Πυκνωτές
Capacitors
Πυρίτιο
Silicon
Πυριτίου σε μονωτικό υλικό
Silicon on insulator (SOI)
Ρητών τελεστέων
Explicit operands
Ρολόι
Clock
Σαρωτής
Scanner
Σειρές bit
Bit strings
Σελίδες
Pages
Σημεία διακοπής
Breakpoint
Σημεία διακοπής δεδομένων
Data breakpoint
Συμβολική γλώσσα
Assembly language
Συμβολοσειρές
Character strings
Σύνολο εργασίας
Working set
Συσκευασμένοι δεκαδικοί
Packed decimal
Συσκευές εισόδου εξόδου
Input output devices
Συσσωρευτής
Accumulator
Συσχετιστική κρυφή μνήμη
Associative cache
Συσχετιστική κρυφή μνήμη συνόλου
Set associative cache
Σχεδιογράφος
Plotter
Τμήματα
Segments
Τοπικό αλγόριθμο αντικατάστασης σελίδων
Local page replacement algorithm
Τρισταθής έξοδης
Tri-state output
Υλικό δυναμικής πρόβλεψης άλματος
Dynamic branch prediction hardware
Υπερκύβου
Hypercube
Υπερχείλιση
Overflow
Υστεροεγγραφή
Copy back
Υψηλής αντίστασης
High impedance (Z)
Φυσικής μνήμης
Physical memory
Ψηφιακός-αναλογικός μετατροπέας
Digital to analog converter
Ψηφιοποιητής
Digitizer