Γλωσσάριο από τα Ελληνικά στα Αγγλικά

Ακέραιες
Integer
Ακολουθίες διαφυγής
Escape sequence
Αλγοριθμική
Imperative
Αληθές
True
Αναφορά
Reference
Αντικειμενοστρεφής ανάλυση
Object oriented analysis
Αντικειμενοστρεφής σχεδίαση
Object-oriented design
νω τελεία
Semicolon
Απαρίθμησης
Enumeration
Αποσφαλματωτής
Debuger
Απρόσημος
Unsigned
Αριθμούς κινητής υποδιαστολής
Floating point numbers
Αρχείο επικεφαλίδων
Header file
Ατέρμονος βρόχος
Infinite loop
Αφηρημένος τύπος δεδομένων
Abstract data type
Δείκτη
Index
Δείκτης
Pointer
Δήλωση
Declaration
Δηλωτική
Declarative
Διάγραμμα δομής προγράμματος
Program structure chart
Διάγραμμα μετάπτωσης κατάστασης
State transition diagram
Διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων
Entity relationship diagram
Διάγραμμα ροής δεδομένων
Data flow diagram
Διαγράμματα ροής
Flow charts
Διαδικασιακή σχεδίαση
Procedural design
Διαπροσωπείες επικοινωνιών
Communication interfaces
Διαπροσωπείες λογισμικού
Software interfaces
Διαπροσωπείες υλικού
Hardware interfaces
Διαπροσωπείες χρήστη
User interfaces
Διεργασία
Process
Διερμηνευτής
Interpreter
Διεύθυνση
Address
Δομή
Structure
Δομή ελέγχου
Control structure
Δομημένα αγγλικά
Structured english
Δομημένη ανάλυση
Structured analysis
Έγγραφο προδιαγραφών απαιτήσεων από το λογισμικό
Software requirements document
Έγγραφο προδιαγραφών απαιτήσεων από το σύστημα
System requirements document
Έλεγχο μονάδων
Unit test
Έλεγχος ροής
Control flow
Ενταμιευτή
Buffer
Ένωση
Union
Εξομοίωση
Simulation
Επικοινωνούσες ταυτόχρονες διεργασίες
Communicating concurrent processes
Επιστρέφει
Returns
Ετικέτα δομής
Structure tag
Ιδεατό μοντέλο
Conceptual model
Καθολικές
Global
Κατάσταση
State
Κενά
Spaces
Κλάση
Class
Κλήση
Call
Κλήση κατ' αναφορά
Call by reference
Κλήση κατ' αξία
Call by value
Κωδικό μορφής
Format code
Λειτουργική σύνθεση
Functional composition
Λεξικό δεδομένων
Data dictionary
Λογική άρνηση
Boolean not
Λογική διάζευξη
Boolean or
Λογική σύζευξη
Boolean and
Λογισμικό
Software
Μεταβλητές
Variables
Μεταγλωττιστής
Compiler
Μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων
Finite state machine
Μοντέλο οντοτήτων σχέσεων
Entity relationship models
Όρισμα
Argument
Ορισμό
Definition
Πίνακα
Array
Προεπεξεργαστής
Preprocessor
Προετοιμαστής/Διορθωτής
Editor
Προσαρμογή
Cast
Προσημασμένος
Signed
Πρωτοτύπου
Prototype
Ρεύμα
Stream
Ροή δεδομένων
Data flow
Ρύπανση του χώρου των ονομάτων
Namespace polution
Σταθερά
Constant
Συμβολομεταφραστής
Assembler
Συμβολοσειρά
String
Συναρτήσεων
Functions
Συνδέτης
Linker
Σχεδίαση απόκρυψης δεδομένων
Data hiding design
Σχεδίαση με αφηρημένους τύπους
Abstract data type design
Τελεστών
Operands
Υλικό
Hardware
Φορτωτής
Loader
Φυλλομετρητή
Browser
Χαρακτηριστικό αποθήκευσης
Storage specifier
Ψευδές
False
Ψευδοκώδικας
Pseudocode