Οργάνωση δεδομένων: δομές, ενώσεις, απαριθμήσεις, τύποι