Παράσταση εντολών

Κωδικοποίηση εντολών σε επεξεργαστές της Intel


Βασική κωδικοποίηση εντολών


Κωδικοποίηση εντολών ενός byte


Το byte ModR/M προσδιορίζει τις διευθύνσεις των εντολών


Το byte SIB (scale, index, base) επιτρέπει τον ορθόγωνο προσδιορισμό κλίμακας, δείκτη και βάσης.