Μικροεπεξεργαστές

Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit) (ΚΜΕ (CPU)) αποτελείται από τις παρακάτω βασικές ενότητες: Η ΚΜΕ διαβάζει δεδομένα και εκτελεί εντολές από την κεντρική μνήμη του υπολογιστή. Υπάρχουν ΚΜΕ που περιέχουν και άλλα στοιχεία όπως μονάδες εισόδου / εξόδου για να επιτρέψουν την υλοποίηση υπολογιστών με λίγα δομικά στοιχεία. Οι πιο εξειδικευμένες από αυτές λέγονται μικροελεγκτές (microcontrolers).


Διάγραμμα εσωτερικής δομής και εξωτερικής επικοινωνίας του επεξεργαστή 16 bit (υψηλής ολοκλήρωσης για ενσωματωμένες εφαρμογές) 80186.