Οι δειπνούντες φιλόσοφοι

Αδιέξοδο
Επανάλαβε
  Πιάσε το αριστερό πηρούνι
  Πιάσε το δεξί πηρούνι
  Φάε
  Άφησε τα πηρούνια
  Σκέψου
Τέλος
Ζωντανό αδιέξοδο (Livelock)
Επανάλαβε
  Πιάσε το αριστερό πηρούνι
  Αν δεν υπάρχει δεξί πηρούνι 
    Άσε το αριστερό πηρούνι 
    Επανάλαβε
  Τέλος
  Πιάσε το δεξί πηρούνι
  Φάε
  Άφησε τα πηρούνια
  Σκέψου
Τέλος
Δικαιοσύνη (Fairness)
Επανάλαβε
  Περίμενε να ελευθερωθούν και τα δύο πηρούνια
  Πιάσε το αριστερό και το δεξί πηρούνι
  Φάε
  Άφησε τα πηρούνια
  Σκέψου
Τέλος