Ιδιότητες ασφάλειας

Η ιδιότητα της ασφάλειας (safety) σε μια σειρά από παράλληλες διεργασίες σχετίζεται με την επίτευξη του σωστού αποτελέσματος.

Κράτηση εισιτηρίων

Αν υπάρχει θέση
   Κράτησε ένα εισητήριο
Τέλος

Αλληλοαποκλεισμός (Mutual exclusion) με βάση σηματοφόρο (semaphore)

P(Κράτηση)
    Αν υπάρχει θέση
       Κράτησε ένα εισητήριο
    Τέλος
V(Κράτηση)