Παράδειγμα ανώνυμης κλάσής

class InnerCall {
  public static void main(String args[]) {
    System.out.println(new Object());
    System.out.println(new Object() {
      @Override
      public String toString() {
        return "I am a woke object";
      }
    });
  }
}