Έλεγχος πρόσβασης

Κάθε μέθοδος ή πεδίο μπορεί να έχει ως προσδιοριστή
public
Το μέλος είναι ορατό σε όλες τις άλλες κλάσεις
private
Το μέλος είναι ορατό μόνο στις μεθόδους της δικής μας κλάσης
(τίποτα)
Το μέλος είναι ορατό στις κλάσεις του πακέτου μας
Μια καλοσχεδιασμένη κλάση έχει: