Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα της υποστήριξης και του προγραμματισμού με βάση ένα πλαίσιο συλλογών είναι: