Η κλάση StringBuffer

StringBuffer append(String string2)
Προσθήκη της συμβολοσειράς string2 στο τέλος
StringBuffer insert(int offset, String string2)
Προσθήκη της συμβολοσειράς string2 στη θέση offset
StringBuffer delete(int start, int end)
Διαγραφή των χαρακτήρων από τη θέση start μέχρι την end - 1
StringBuffer replace(int start, int end, String string2)
Αντικατάσταση των χαρακτήρων από τη θέση start μέχρι την end - 1 με τη συμβολοσειρά string2