Πιλοτικά θέματα εξετάσεων

Τα πιλοτικά θέματα σε μορφή PDF (έκδοση 1.1 - 2004.02.13).

Για να βρείτε τις σωστές απαντήσεις αρκεί να μεταγλωττίσετε το πρόγραμμα με μερικές εντολές println στο τέλος.