Λάθη στον έλεγχο του βαθμού

Ξ§ΟΞΏΞ½ΞΏΟƒΟ†ΟΞ±Ξ³Ξ Ξ´Ξ± Ξ‘Ξœ Άσκηση Ξ’Ξ±ΞΈΞΌΟŒΟ‚ Διεύθυνση IP Ξ‘Ξ½Ξ±Ξ³Ξ½Ο‰ΟΞΉΟƒΟ„ΞΉΞΊΟŒ