Δόκιμες λύσεις φύλαξης αντικειμένων

Για να έχουμε συμβατότητα ανάμεσα σε διαφορετικές εκδόσεις του προγράμματος, καλύτερα είναι όταν έχουμε να αποθηκεύσουμε σύνθετες δομές να χρησιμοποιήσουμε μια εναλλακτική λύση, όπως: