Παράδειγμα: ομαδοποίηση πεδίων με διαχωριστικό

Αρχείο /etc/passwd στο λειτουργικό σύστημα Unix

root:*:0:0:Charlie Root:/root:/bin/csh
dds:*:1000:1000:Diomidis Spinellis:/home/dds:/usr/local/bin/bash
nutmon:*:1056:1056:NUT UPS monitor unprivileged user:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
sgrig:*:1001:1001:Stavros Grigorakakis:/home/sgrig:/usr/local/bin/bash
archie:*:1002:1002:Achilleas Anagnostopoulos:/home/archie:/usr/local/bin/bash
path:*:1003:1003:Stephanos Androutselis:/home/path:/usr/local/bin/bash

Τιμοκατάλογος της Microsoft (CSV)

Product Description,1st AP Non-Platform,1st AP Platform,2nd AP Non-Platform,2nd AP Platform,3rd AP Non-Platform,3rd AP Platform,Non-Platform,Platform,,,,,,,
OFFICE FAMILY,,,,,,,,,,
Office Enterprise Listed Lic/SA Pack MVL,76J-01468,76J-01637, 190.31 , 161.77 , 190.31 , 161.77 , 190.31 , 161.77 ,,
Office Enterprise Listed SA MVL,76J-01552,76J-01640, 98.96 , 94.02 , 98.96 , 94.02 , 98.96 , 94.02 ,,
Office Enterprise Listed SA Step Up MVL from Office Pro,76J-01510,76J-00002, 34.51 , 29.33 , 34.51 , 29.33 , 34.51 , 29.33 ,,,,,,,
Office Professional Plus Listed Lic/SA Pack MVL,269-05924,269-12441, 155.81 , 132.45 , 155.81 , 132.45 , 155.81 , 132.45 ,,,,,,,
Office Professional Plus Listed SA MVL,269-05925,269-12444, 81.02 , 76.97 , 81.02 , 76.97 , 81.02 , 76.97 ,,,,,,,
WINDOWS FAMILY,,,,,,,,,,,,,,,
Windows Vista Business Listed Upg/SA Pack MVL w/VisEnterprise,66J-00588,66J-00579, 48.01 , 40.81 , 48.01 , 40.81 , 48.01 , 40.81 ,,,,,,,
Windows Vista Business Listed SA MVL w/VisEnterprise,66J-00844,66J-00582, 31.76 , 30.17 , 31.76 , 30.17 , 31.76 , 30.17 ,,,,,,,