Μέθοδοι σε συναρτήσεις

Οι παρακάτω μέθοδοι είναι διαθέσιμες ανάλογα με το αντικείμενο.