Παράδειγμα διάταξης BorderLayout

java.awt.BorderLayout

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JButton;

import java.awt.BorderLayout;

public class BorderLayoutDemo {
  public static void main(String[] args) {
    JFrame jf = new JFrame("Hello, World!");
    
    jf.setBounds(0, 0, 800, 600);
    
    jf.setLayout(new BorderLayout());
    jf.add(new JButton("north"), BorderLayout.NORTH);
    jf.add(new JButton("south"), BorderLayout.SOUTH);
    jf.add(new JButton("center"), BorderLayout.CENTER);
    jf.add(new JButton("west"), BorderLayout.WEST);
    jf.add(new JButton("east"), BorderLayout.EAST);
    
    // Remember, the method show() is deprecated
    jf.setVisible(true);
  }
}