Προγραμματισμός με συμβάντα

Η διαδραστικότητα στις εφαρμογές καθορίζεται από προκαθορισμένα συμβάντα. Η νοοτροπία τους είναι πολύ απλή:
  1. Επιλέγεται ένα γεγονός στο οποίο θέλουμε να επέμβουμε (πάτημα ένος πλήκτρου κτλ)
  2. Υλοποιόντας την κατάλληλη διεπαφή, γράφουμε το κομμάτι κώδικα που θέλουμε να εκτελεστεί για το συγκεκριμένο γεγονός
  3. Συσχετίζουμε το κομμάτι αυτό κώδικα με τη λίστα γεγονότων του συστατικού
Τα γεγονότα είναι προκαθορισμένα και αφορούν είσοδο από το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι, μετακινήσεις ή διαφοροποίηση του μεγέθους παραθύρων κτλ. Συνήθως οι κλάσεις που τα υλοποιούν βρίσκονται στο πακέτο java.awt.event.*.