Προγραμματιστική διεπαφή διάταξης GridLayout

GridLayout (java.awt.GridLayout)