Παράδειγμα διάταξης GridLayout

java.awt.GridLayout

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JButton;

import java.awt.GridLayout;

public class GridLayoutDemo {
  public static void main(String[] args) {
    JFrame jf = new JFrame("Hello, World!");
    
    jf.setBounds(0, 0, 800, 600);
    
    jf.setLayout(new GridLayout(3, 2));
    jf.add(new JButton("(1, 1)"));
    jf.add(new JButton("(1, 2)"));
    jf.add(new JButton("(2, 1)"));
    jf.add(new JButton("(2, 2)"));
    jf.add(new JButton("(3, 1)"));
    jf.add(new JButton("(3, 2)"));
    
    // Remember, the method show() is deprecated
    jf.setVisible(true);
  }
}