Προσαρμογή στο τοπικό περιβάλλον

Μπορούμε να δώσουμε στην εφαρμογή την αίσθηση εφαρμογής φτιαγμένης ειδικά για το λειτουργικό περιβάλλον στο οποίο εκτελείται με τον παρακάτω κώδικα.
try {
    UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
} catch (ClassNotFoundException | InstantiationException | IllegalAccessException | UnsupportedLookAndFeelException e) {
    e.printStackTrace();
}