Παράδειγμα: ένα κενό παράθυρο

Το παρακάτω παράδειγμα δημιουργεί ένα κενό παράθυρο, θέτει ως τίτλο το αλφαριθμητικό "Hello, World!" και το εμφανίζει.

import javax.swing.JFrame;

public class Window {
  public static void main(String[] args) {
    JFrame jf = new JFrame("Hello, World!");
    
    jf.setBounds(0, 0, 800, 600);
    // Remember, the method show() is deprecated
    jf.setVisible(true);
  }
}