Επίδειξη συστατικών

Κατεβάστε και τρέξτε το πρόγραμμα SwingSet2.jar.