Άσκηση: Επικοινωνία Πελάτη-Εξυπηρετητή

Άσκηση 18

Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο και να στείλετε τους βαθμούς σας από τους δεσμούς που βρίσκονται στη σελίδα των ασκήσεων.