Εισαγωγή στο μάθημα

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Καλώς ήρθατε

Προγραμματισμός II

Αυτοαξιολόγηση

Πόσο άνετα προγραμματίζετε στη Java;

Στόχοι του μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι όσοι το παρακολουθήσουν να είναι σε θέση να:

Τρόπος διδασκαλίας

Οι σημειώσεις

Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός κάθε φοιτητή θα βασίζεται σε 3 κριτήρια: Απαραίτητη προϋπόθεση για να περάσει ο φοιτητής το μάθημα είναι η απόδοσή στις ασκήσεις και τις εξετάσεις να καλύπτει τουλάχιστον τη βάση. Χωρίς συμμετοχή στην ομαδική άσκηση ο μέγιστος βαθμός είναι 5.

Αξιολόγηση συμμετοχής

HMAC QR participation token

Στατιστικά στοιχεία

Επιδόσεις στις εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
ΈτοςΕξετάσειςΑσκήσειςΒαθμόςΕπιτυχία
20146.597.381%
20157.69.18.194%
20167.29886%
20178.08.88.390%
20187.79.18.593%
20217.79.17.580%
20226.98.37.578%
20236.98.87.682%

Οι ασκήσεις

Χρήση του συστήματος των ασκήσεων jarpeb

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα πρέπει:

Παράδοση της βαθμολογίας

Καθυστερημένη παράδοση

Χρήση ΠΤΝ

Για τη χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. ChatGPT, Bard, GitHub Copilot) ισχύουν τα εξής.

Διαθέσιμα συγγράμματα

Πρόσθετα δωρεάν συγγράμματα

Επίσης διαθέσιμα στους φοιτητές του ΟΠΑ μέσω του HEAL-Link:

Βιβλιογραφία για προγραμματισμό

Βιβλιογραφία για τη Java

Επισκόπηση θεωρίας

Επισκόπηση των ασκήσεων

 1. εξοικείωση με τις ασκήσεις
 2. ορίσματα, εκφράσεις, βρόχοι και αποφάσεις
 3. δημιουργία αντικειμένων και πρόσβαση στις μεθόδους τους
 4. δημιουργία μιας κλάσης
 5. κληρονομικότητα
 6. παραγωγή και έλεγχος εξαιρέσεων
 7. προγραμματισμός με συμβολοσειρές
 8. μετασχηματισμός αρχείου κειμένου
 9. μια απλή γραφική εφαρμογή
 10. επεξεργασία XML
 11. επικοινωνία πελάτη-εξυπηρετητή
 12. χρήση νημάτων και παραμετρικών τύπων
 13. προγραμματισμός σε ζεύγη
 14. αναδρομικές συναρτήσεις
 15. μορφοποίηση
 16. διεπαφές

Επισκόπηση φροντιστηρίου

 1. Ιδεατή μηχανή Java
 2. Μεταγλωττιστές
 3. Git και Maven
 4. Αντικείμενα και αναφορές
 5. Κληρονομικότητα, υποτύποι
 6. Εξαιρέσεις, ισχυρισμοί, διεπαφές
 7. Γενικεύσεις, συμβολοσειρές συλλογές
 8. Κανονικές εκφράσεις, αρχεία
 9. Ταυτοχρονισμός
 10. Συναρτησιακός προγραμματισμός

Δουλειά για το επόμενο μάθημα

Περιεχόμενα