Η αρχή της στιβαρότητας

H χρήση ορισμάτων αφηρημένων κλάσεων αλλά η επιστροφή διεπαφών αιτιολογείται από την περίφημη αρχή της στιβαρότητας του Jon Postel:
Να είσαι συντηρητικός σ' αυτά που κάνεις εσύ και ανεκτικός σ' αυτά που δέχεσαι από τους άλλους (Be conservative in what you do, be liberal in what you accept from others).
Η παραπάνω αρχή θεωρείται από πολλούς ο θεμέλιος λίθος λειτουργίας του διαδικτύου.