Απλοποίηση χρήσης στατικών πεδίων

Με την εντολή import static μπορούμε να εισάγουμε στατικές μεθόδους και πεδία ώστε να χρησιμοποιηθούν χωρίς το πρόθεμα της κλάσης.