Παραγωγή κώδικα

Η παραγωγή κώδικα αποτελεί το πιο ενδιαφέρον και σύνθετο στάδιο της μεταγλώττισης. Κατά το στάδιο αυτό μπορούν να υλοποιηθούν τεχνικές βελτιστοποίησης προσανατολισμένες στη συγκεκριμένη γλώσσα ή αρχιτεκτονική και να υλοποιηθούν αλγόριθμοι βέλτιστης χρήσης των στοιχείων της αρχιτεκτονικής. Η παραγωγή του τελικού εκτελέσιμου κώδικα μπορεί να διακριθεί στα παρακάτω στάδια: