Άσκηση: ορίσματα, εκφράσεις, βρόχοι και αποφάσεις

Άσκηση 2

Μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο αρχείο και να στείλετε τους βαθμούς σας από τους δεσμούς που βρίσκονται στη σελίδα των ασκήσεων.