Τρόποι διαχείρισης μνήμης

Όταν ο όγκος της κύριας μνήμης του υπολογιστή δεν επαρκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

Τέλος, για οικονομία στο χώρο που απαιτεί ο κώδικας των προγραμμάτων σε δευτερεύουσα αποθήκευση, χρησιμοποιούνται συχνά μοιρασμένες βιβλιοθήκες (shared libraries) (π.χ. .DLL, .so).