Το χάσμα υλικού και λογισμικού

Οι δυνατότητες που προσφέρει το υλικό και το λογισμικό έρχονται συχνά σε αντίθεση ή αλληλοσυμπληρώνονται. Οι γλώσσες προγραμματισμού και τα λειτουργικά συστήματα είναι δύο τεχνολογίες που επιτρέπουν τη βέλτιστη συνύπαρξη του υλικού με το λογισμικό.