Υλοποίηση γλωσσών προγραμματισμού

Μια γλώσσα προγραμματισμού μπορεί - ανάλογα με τη γλώσσα - να υλοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους: καθώς και με συνδυασμούς τους.