Λεκτική ανάλυση

Ο λεκτικός αναλυτής παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες: Με τον τρόπο αυτό διαχωρίζονται οι εργασίες της λεκτικής και της συντακτικής ανάλυσης και κάθε μια υλοποιείται με τον πιο αποδοτικό τρόπο.