Διαχείριση μνήμης

Κατά τη διάρκεια ζωής του προγράμματος υπάρχουν απαιτήσεις για τη φύλαξη δεδομένων με διαφορετική διάρκεια ζωής. Συγκεκριμένα, πρέπει να υπάρχει υποστήριξη για δεδομένα που διατηρούνται: