Απλοί κανόνες 2

 • Χρησιμοποιείτε αναδρομικές διαδικασίες για αναδρομικές δομές δεδομένων
 • Να χρησιμοποιείτε αποδοτικές δομές δεδομένων και αλγορίθμους
 • Τακτοποιείτε τον κώδικα σε τακτά διαστήματα
 • Μετά την πρώτη έκδοση του προγράμματος, βελτιώστε τον κώδικα
 • Το πρόγραμμά σας να διαβάζεται από πάνω προς τα κάτω
 • Ο κώδικάς σας να στοχεύει κύρια τους ανθρώπους
 • Χρησιμοποιείτε κατανοητά ονόματα μεταβλητών
 • Να εκτελείτε με το χέρι το κάθε τμήμα του κώδικα
 • Γράφετε δομημένα ακόμα και σε αδόμητες γλώσσες
 • Να χρησιμοποιείτε την κατάλληλη γλώσσα για κάθε εφαρμογή
 • Προσέχετε την όψη του κώδικα