Νήματα: προβλήματα

Όταν υλοποιούμε κώδικα με νήματα δημιουργούνται συχνά προβλήματα συγχρονισμού που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τα στοιχεία αυτά δεν καλύπτονται στο συγκεκριμένο μάθημα.