Προαιρετική άσκηση

Με βάση τον κώδικα της κάρτας υλοποιήστε ένα παιγνίδι (π.χ. απόφυγε το χιόνι, ή μάζεψε τις μπάλες, ή πιάσε τον τάρανδο, κ.λπ.).