Η υλοποίηση του μοντέλου αντικειμένων εγγράφων στη Java