Περιγραφή δεδομένων με XML και κανονικές εκφράσεις