Ανάπτυξη με αρχέτυπο που θα πεταχτεί

Η ανάπτυξη με αρχέτυπο που θα πεταχτεί (throw-away prototyping) έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία της επικυρωμένης προδιαγραφής του τελικού συστήματος. Το αρχέτυπο που θα υλοποιηθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εκπαίδευση, έλεγχο ή επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων, αλλά δε θα αποτελέσει το τελικό σύστημα. Οι λόγοι είναι οι παρακάτω: