Εξελικτική ανάπτυξη με αρχέτυπο

Η εξελικτική ανάπτυξη αρχετύπου (evolutionary prototyping) έχει ως στόχο την ανάπτυξη του τελικού συστήματος με τη διαδοχική εξέλιξη του αρχέτυπου. Τα πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας αυτής είναι: Τα βασικά χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας είναι:

Προβλήματα