Ανάλυση απαιτήσεων

Η ανάλυση των απαιτήσεων γίνεται με την περιγραφή του Για την περιγραφή του ιδεατού μοντέλου χρησιμοποιούνται τα παρακάτω διαγράμματα της UML: Για την περιγραφή του μοντέλου απαιτήσεων χρησιμοποιούνται τα παρακάτω διαγράμματα της UML: