Οδηγοί

Οι προδιαγραφές οδηγούνται κατά κύριο λόγο από: Στη διαμόρφωση των προδιαγραφών συμμετέχουν οι παρακάτω εταίροι (stakeholders): Στοιχεία μπορούν ακόμα να προέλθουν και από άλλες πηγές όπως μελέτες αγοράς.